Odstąpienie od umowy

Zamówiłeś towar przez internet, ale jednak się rozmyśliłeś? Nic nie szkodzi – w ciągu 14 dni możesz odstąpić od umowy.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpienia od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Wiąże się to z tzw. prawem do namysłu, które pozwala kupującemu na refleksję nad racjonalnością zakupu. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności – konsument nie musi ich dokonywać jednocześnie.

Forma oświadczenia o odstąpieniu nie ma znaczenia, ale – dla własnego bezpieczeństwa i lepszego dowodu – warto wykonać je na piśmie. Moment rozpoczęcia biegu 14 dni na odstąpienie od umowy zależy od rodzaju transakcji:

– umowa sprzedaży pojedynczej rzeczy – termin należy liczyć od otrzymania jej przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną,
– umowa sprzedaży obejmująca wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – początek terminu jest liczony od otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części,
– umowa sprzedaży polegająca na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas – rozpoczęcie biegu terminu zależy od daty otrzymania przez konsumenta pierwszej rzeczy,
– pozostałe umowy (np. usługi, zlecenia) – termin rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy.

Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku, gdy konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, może skorzystać z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli jednak w tym okresie sprzedający przekaże mu taką informację, to termin upływa zwyczajnie, po 14 dniach od momentu jej otrzymania.

W przypadku gdy odstąpienie odbędzie się terminowo, sprzedawca musi niezwłocznie zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, w tej samej formie, jaką zastosował konsument, chyba, że wyrazi on zgodę na inną formę oddania środków.

Zwrot środków za holowanie