Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Są dwa rodzaje odpowiedzialności pracownika: ogólna odpowiedzialność materialna pracowników oraz odpowiedzialność za powierzone mienie.

Odpowiedzialność materialna może mieć różne wymiary, w zależności od zaistniałej sytuacji. Jeśli dotyczy ona uszkodzenia sprzętu, które powstało z nieumyślnej winy pracownika, zobowiązany jest on do zapłaty odszkodowania, którego wysokość zależy od jego wynagrodzenia. Maksymalnie pracownik może ponieść odpowiedzialność materialną w wysokości do trzykrotności jego wynagrodzenia, niezależnie od wartości zniszczonego sprzętu. W przypadku, gdy pracownik umyślnie zniszczy mienie, odpowiada za nie w pełnej wysokości. Poprzez umyślność rozumie się celowość działania i świadome naruszenie obowiązków pracowniczych.

W przypadku powierzonego mienia (np. pieniądze czy narzędzia do pracy), odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Powierzenie mienia związane jest najczęściej z stanowiskami łączonymi z odpowiedzialnością materialną, np.: kasjer, sprzedawca, handlowiec. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 19 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II PK 307/09) odpowiedzialność materialna za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się jest odrębnym reżimem odpowiedzialności materialnej pracowników.

Aby pociągnąć pracownika do odpowiedzialności za powierzone mienie, muszą zostać spełnione dwa warunki: prawidłowe powierzenie mienia oraz powstanie szkody w tym mieniu. Na pracowniku spoczywa obowiązek szczególnej dbałości i ostrożności w rozporządzaniu mieniem.

Więcej aktualności TUTAJ.

Prawie 2 miliardy złotych dla TVP. Sejm uchwalił ustawę