Nowe podatki PiS – m.in. opłaty cyfrowe

podatki pis

Ministerstwo Finansów wychodzi z nowymi propozycjami, mającymi zwiększyć budżet państwa. Główne postulaty to uszczelnienie opłaty recyklingowej, wprowadzenie opłaty cyfrowej i podwyższenie akcyzy.

W 2020 r. rząd chce opodatkować przychody przedsiębiorstw cyfrowych świadczących usługi na terytorium Polski. To pokłosie tego, że te opłaty są odprowadzane do UE, przez co niektóre władze krajów UE wzięły sprawy w swoje ręce i wprowadzają takie opłaty oparte na prawie wewnętrznym.

Kolejny postulat to oddzielenie „prawdziwych przedsiębiorców” od osób, które na działalności gospodarczej wystawiają co miesiąc tylko jedną fakturę jednemu pracodawcy. Fiskus uważa za niesprawiedliwe, że takie osoby płacą 19-proc. podatek liniowy od dochodów osobistych.

Rząd ma też plany dot. opłat za popularne foliówki. MF postuluje „poszerzenie obowiązku wnoszenia opłaty recyklingowej na torby powyżej 50 mikrometrów oraz nałożenie obowiązku przekazywania wskazanych środków w cyklu miesięcznym, przy zachowaniu obecnej wysokości opłaty”.

Kolejną kwestią, którą chcą zmienić władze jest akcyza na alkohole i wyroby tytoniowe, a konkretnie podniesienie jej o 3 proc., co ma związek z dostosowaniem jej do wzrostu inflacji. Ważną zmianą ma być też opodatkowanie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich podatkiem akcyzowym.

Najbardziej kontrowersyjna zmiana dotyczy powrotu do oprotestowanej ustawy o zniesieniu górnego limitu składek na ZUS. W listopadzie 2018 r. Trybunał Konstytucji orzekł, że procedury wprowadzenia tej propozycji, czyli przebieg głosowania nad nowelizacją budzi wątpliwości prawne i w tym zakresie jest niekonstytucyjny.

Obniżka PIT już w najbliższych miesiącach