Co zrobić z niewykorzystanym urlopem? Konsekwencje prawne

niewykorzystany urlop

Został Ci zaległy urlop z 2019 r. i nie wiesz, co z nim zrobić? Kodeks pracy mówi, że ostatecznym terminem na jego wykorzystanie jest 30 września.

Jeśli go nie wykorzystamy, nie stanie się absolutnie nic – ani nie zostanie przeniesiony na poczet kolejnych miesięcy, ani też nie zostaniemy ukarani za niewykorzystanie urlopu. Przepisy mówią, że te dni wolne „powinny być wykorzystane” do 30 września następnego roku kalendarzowego; nie, że muszą. Urlop to jedno z uprawnień pracownika i przywilejów, a nie obowiązek.

By dostać urlop, należy zgłosić się z prośbą do pracodawcy z wyznaczeniem terminu. Jeśli ten wyrazi zgodę, otrzymujemy prawo do nieprzychodzenia do pracy w określonych dniach. Pracodawca może jednak poinformować pracowników o obowiązku wykorzystania zaległego urlopu. Jeśli się do tego nie dostosują, pracodawca mógłby podjąć działania dyscyplinujące, np. udzielając upomnienia. Należy pamiętać, że pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę przysługuje 20 lub 26 dni urlopu rocznie, w zależności od stażu pracy.

Oprócz tego warto zaznaczyć, że za niewykorzystane wakacje nie otrzymamy pieniędzy. Urlop to przywilej, uprawnienie, a ekwiwalent za niewykorzystanie go można otrzymać dopiero przy rozwiązaniu umowy o pracę. Zupełnie nieopłacalne jest kumulowanie urlopu w nieskończoność, bowiem roszczenie o urlop przedawnia się po trzech latach.

Początek roku to dobry moment, by zaplanować sobie swój urlop na cały rok. Nie zaskoczmy pracodawcy i już dziś zaklepmy sobie dni wolne. W TYM MIEJSCU sprawdzicie, jak sprytnie zaplanować urlop, by go wydłużyć, łącząc go z terminem ustawowo wolnym od pracy.

Z duchem czasu. Kościoły wprowadzają terminale płatnicze