Niepłacenie abonamentu RTV może mieć poważne skutki

abonament rtv

Wezwania do zapłaty abonamentu RTV należy traktować jak najbardziej poważnie. Uważaj – za niezapłacenie raty urzędnicy mogą zająć Twoje wynagrodzenie.

Ten obowiązek dotyczy wnoszenia opłat za korzystanie z radia i telewizora. Poczta Polska prowadzi proces windykacji i wysyła liczne wezwania do zapłaty, w przypadku ich ignorowania, kwota może po jakimś czasie zostać wyegzekwowana w inny sposób.

Naczelnik Urzędu Skarbowego może pobrać opłatę abonamentową bezpośrednio z naszego wynagrodzenia w wyniku postępowania egzekucyjnego, zupełnie jak w przypadku sądowych nakazów zapłaty. W przypadku gdy urząd zajmie część wynagrodzenia dłużnika, musi o tym poinformować pracodawcę i to właśnie pracodawca musi przekazać kwotę odpowiedniemu organowi.

Abonamentu nie muszą płacić osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 procent przeciętnego wynagrodzenia, osoby niewidome i niesłyszące a także osoby, które mają stwierdzoną całkowitą niezdolność do pracy.

Należność można rozłożyć na raty lub też przedłużyć termin płatności. Oprócz tego istnieje możliwość umorzenia należności, ale wyłącznie w przypadku szczególnych względów społecznych lub przypadków losowych. Taki wniosek można złożyć mailowo lub drogą pocztową.

Abonament można zapłacić we wszystkich placówkach Poczty Polskiej lub za pośrednictwem strony internetowej.

Nowy system autoryzacji w bankach

Likwidacja OFE. Co wybrać – IKE czy ZUS?