Niepełnosprawni otrzymają pomoc z podatków

danina solidarnościowa

Powstanie Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – prezydent Andrzej Duda podpisał dziś ustawę. Źródłem jego finansowania będzie część składki na Fundusz Pracy oraz danina solidarnościowa od osób zarabiających ponad milion złotych rocznie.

Fundusz będzie finansowany głównie z obowiązkowych składek stanowiących 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy oraz danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Środki te zostaną przeznaczone głównie na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych oraz promocję systemu wsparcia dla niepełnosprawnych i na zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej. Celem ustawy jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym niezależnego życia i pełnego udziału we wszystkich jego sferach.

Ci, którzy zobowiązani są do uiszczania daniny solidarnościowej, składać będą urzędom skarbowym deklarację o jej wysokości, według udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego i w tym terminie będą miały obowiązek wpłacić daninę solidarnościową. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Jaki rodzaj spółki wybrać?