Niebawem firmy będą mogły sądzić się online

sąd online

Już niebawem funkcjonować będzie pierwszy polski elektroniczny sąd polubowny. Całe postępowanie przed nim ma się toczyć przez internet.

Od samego początku postępowania aż do wydania wyroku rozprawa będzie się toczyć elektronicznie. Sędziowie będą orzekać w dowolnym miejscu – wystarczy, że będą mieć dostęp do internetu. Wyroki mają zapadać wyjątkowo szybko – w ciągu 21 dni. Koszty mają być podobne do tych, które strony ponoszą przed sądami powszechnymi (5% wartości sporu).

Sędziowie, którzy zgłoszą chęć orzekania w nowym sądzie, przejdą odpowiednie szkolenia. Zadeklarują także dziedziny prawa, w których się specjalizują. Do rozpraw dolosowywać ich będzie specjalny system. Działalność sądu będzie monitorowana przez dziesięcioosobową radę sądu polubownego.
Sąd elektroniczny będzie rozstrzygać przede wszystkim w tych sprawach, które będzie można rozwiązać w oparciu o faktury i inne dokumenty. Warto jednak zaznaczyć, że wyroki wydawane przez ten sąd będą zatwierdzane jeszcze przez sąd apelacyjny/

Logowanie do systemu będzie przebiegać za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, ale brane pod uwagę jest też wprowadzenie możliwości logowania się za pośrednictwem banku lub potwierdzaniem tożsamości za pomocą mikropłatności. System będzie korzystać z publicznie dostępnych baz danych. Co ciekawe – korespondencja odbywać się będzie przez e-mail lub też na żywo za pośrednictwem czatu.

Przedsiębiorcy stracą na sprzedaży auta