Narasta problem niezapłaconych faktur

 

niezapłacone faktury

 

Wg najnowszego badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, firmy zmagają się z coraz większą liczbą niezapłaconych faktur. To prowadzi do zatorów płatniczych.

Zator płatniczy w Polsce w III kwartale 2018 r. spadł do najniższego od 3 lat poziomu i wyniósł 89,8 punktu. Przy tym trzeba zaznaczyć, że im mniejsza jest ta wartość, tym mniej terminowo firmy opłacają faktury.

Jak podaje Krajowy Rejestr Długów, główną przyczyną zaistniałej sytuacji są złe prognozy przedsiębiorców co do terminowego regulowania zobowiązań przez ich partnerów biznesowych. A to oznacza problemy także w przyszłych kwartałach.

W III kwartale 2018 r. z 21,6 proc. do 22 proc. wzrósł średni odsetek przeterminowanych należności w portfelu polskich przedsiębiorstw. To znaczy, że 220 zł z każdego tysiąca widniejącego na fakturze nie zostało przelane na konto sprzedawcy, mimo upływu terminu płatności.

Badanie „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” przeprowadzono od 1 do 17 października br. na reprezentatywnej grupie 661 firm.

Chcesz poprawić płynność finansową swojej firmy? Windykacja Warszawa – skontaktuj się z nami.

Koniec papierowych zwolnień lekarskich