Mieszkanie na start – krok po kroku

mieszkanie na start

Wysokość dopłaty do czynszu w programie Mieszkanie na start będzie zależna od regionu. Wyniesie od 300 do 500 zł.

Program Mieszkanie na start ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2019 roku i będzie skierowany do rodzin z dziećmi, ludzi młodych, osób niepełnosprawnych i seniorów. Pomoc zostanie udzielona niezależnie od tego, czy chętni będą wynajmować mieszkanie od towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej czy na rynku komercyjnym.

Jeśli chodzi o wysokość dopłat, to najwyższe otrzymają czteroosobowe rodziny z Warszawy – 561 zł. W Gdańsku wyniosą one 507 zł, w Krakowie – 473 zł, we Wrocławiu – 471 zł, w Katowicach – 423 zł. Najmniejsze dopłaty będą przysługiwały w Łodzi – 375 zł oraz w Opolu – 374 zł.

Kto może ubiegać się o pomoc? Każdy obywatel Polski oraz cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku ze świadczeniem pracy. Ponadto musi być najemcą mieszkania wybudowanego przez inwestora we współpracy z gminą lub spółką gminną. Kolejny warunek, to że mieszkanie musi zostać zasiedlone po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej. Wtedy dopłaty będą obowiązywały dla danego lokalu przez 20 lat.

Ważną kwestią, by uzyskać dopłatę, jest też spełnienie kryteriów dochodowych i majątkowych. Najemca nie może być też właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania. Dodatkowo musi zawszeć umowę najmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną.

Najpierw najemca musi sprawdzić listę gmin uczestniczących w Mieszkaniu na start, która znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego i wybrać dogodną lokalizację mieszkania. Kiedy już znajdzie odpowiednią dla siebie nieruchomość, wtedy czeka go złożenie wniosku o zawarcie umowy najmu. Jeśli jego wniosek spełni wszystkie kryteria, wynajmujący poinformuje go o warunkach, procedurze i terminie zawarcia umowy najmu lub umowy rezerwacyjnej.

Kiedy umowa zostanie zawarta, w dalszej kolejności należy złożyć wniosek o dopłaty w urzędzie gminy wraz z odpowiednimi dokumentami. Decyzję o przyznaniu dopłat podejmie w ciągu miesiąca wójt lub burmistrz czy prezydent miasta.

Podział majątku przy rozwodzie