Mąż ”rozpuszcza” pieniądze? Przejmij jego pensję!

pensja męża

W przypadku, gdy jeden z małżonków rozmyślnie wydaje pieniądze na rozrywkę, zaniedbując dom, drugi może przejąć jego pensję.

Gazeta Wyborcza opisała przypadek kobiety, która od pół roku otrzymuje wynagrodzenie męża na swoje konto bankowe. To pokłosie tego, że mąż wydawał pieniądze głównie na alkohol, na utrzymanie rodziny przeznaczając niewielką część wypłaty.

Powołując się na kodeks rodzinny i opiekuńczy, który zakłada, że „małżonkowie zobowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli”, można dokonać zmiany rachunku bankowego do wypłaty na drugiego z małżonków. W tym celu należy udowodnić, że małżonek „nie przyczynia się – w całości lub w stopniu niewystarczającym – do zaspokajania potrzeb rodziny”, a także że między małżonkami występuje „wspólne pożycie”.

Nowa ustawa śmieciowa. Segregujesz śmieci, zapłacisz mniej