Maseczka w miejscu pracy obowiązkowa dla każdego. Nowe rozporządzenie

maseczka w miejscu pracy

Maseczki w miejscu pracy obowiązkowe od 28 listopada. Od soboty obowiązek zasłaniania ust i nosa obejmuje wszystkie pomieszczenia, w których przebywa więcej niż jedna osoba.

Rozporządzenie rządu z dnia 26 listopada rozszerza obowiązek zasłaniania ust i nosa. Maseczkę w miejscu pracy trzeba będzie mieć założoną nie tylko przy firmowym biurku, ale też w kuchni i innych pomieszczeniach biurowych. Obowiązek dotyczy także wszelkich budynków użyteczności publicznej, a więc: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Wcześniej rozporządzenie brzmiało w ten sposób, że maseczkę muszą mieć założoną osoby „wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania”. Pracownicy w biurach mogli nie zasłaniać ust i nosa, powołując się na wyjątek związany z „wykonywaniem czynności służbowych”. Od teraz już nie będzie to możliwe.

Rozporządzenie może prowadzić do kilku absurdów, ponieważ pracownicy będą musieli nosić maseczkę w miejscu pracy np. w kuchni, jedząc. Zgodnie z nowymi przepisami, wskazane jest, aby pracownicy w czasie spożywania posiłku w pomieszczeniu do tego przeznaczonym byli sami, co jest w przypadku dużych firm raczej mało prawdopodobne.

Więcej aktualności TUTAJ.

Twoja firma ma problem z dłużnikami? Zleć sprawę do windykacji >>

Limit osób na Wigilii? Rząd myśli o nowych restrykcjach