Kontrowersyjna ustawa o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności

marnotrawienie żywności ustawa

Sejm przegłosował ustawę o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności. Sklepy o powierzchni powyżej 250 m kw. będą zmuszone do nieodpłatnego przekazania niesprzedanych produktów na cele społeczne. Jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę.

Zgodnie z nowymi przepisami, sklepy o powierzchni powyżej 250 m kw., których przychody ze sprzedaży jedzenia stanowią co najmniej połowę zysków, będą zobowiązane przekazać organizacjom pozarządowym żywność, której nie udało się im sprzedać, a która wciąż nadaje się do spożycia. Niezastosowanie się do tego przepisu będzie skutkować karą w wysokości 10 gr za 1 kg zmarnowanych artykułów spożywczych.

Ponadto, ustawa wymusza na przedsiębiorcach zawarcie umowy z organizacjami pozarządowymi w celu unormowania sposobów i terminów przekazywania żywności pomiędzy oboma podmiotami. Brak podpisania takiej umowy ma skutkować karą w wysokości 5 tys. złotych, która będzie mogła być ponawiana.

Rząd znalazł sposób na przeciwdziałanie zatorom płatniczym?