Likwidacja OFE. Co wybrać – IKE czy ZUS?

ike ofe

To koniec OFE – środki z kont zostaną przeniesione na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Będzie się to jednak wiązać z 15-proc. opłatą. Nie trzeba będzie jej wnosić, jeśli członek OFE zdecyduje się na przekazanie środków do ZUS.

Ustawa przewiduje znaczące zmiany w emeryturach. Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO).

Przeniesienie środków z OFE do IKE wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia 15-procentowej opłaty przekształceniowej, która ma zastąpić podatek dochodowy pobierany od emerytur wypłacanych z FUS. Jej wysokość to 15 proc. przenoszonych środków rozłożone na dwa lata.

Ponadto, środkami FRD zarządzał będzie od tej pory Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

źródło: Business Insider

Ile będą zarabiać europarlamentarzyści?

Znamy stawki „exit tax”