Kto przejmie obowiązki prezydenta? Kiedy wybory?

adamowicz nie żyje

Paweł Adamowicz nie żyje. Śmierć prezydenta oznacza, że jego funkcje będzie sprawować osoba wyznaczona przez premiera, czyli tzw. komisarz. A co dalej?

Postępowanie w przypadku osoby pełniącej najwyższy organ wykonawczy miasta reguluje kodeks wyborczy i ustawa o samorządzie gminnym. Przypadki zakończenia urzędowania prezydenta, m.in. z powodu przedwczesnej śmierci, opisuje art. 492 kodeksu wyborczego.

W ciągu 14 dni od zgonu komisarz wyborczy stwierdza wygaśnięcie mandatu. Postanowienie musi być niezwłocznie przesłane wojewodzie i przewodniczącemu rady miasta oraz ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowym i podane do ogólnej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Następnie, w ciągu 90 dni od wygaśnięcia mandatu prezydenta, premier musi ogłosić wybory. Data głosowania musi być skonsultowana z Państwową Komisją Wyborczą i wyznaczona na dzień wolny od pracy w ciągu 90 dni od wygaśnięcia mandatu.

Śmierć Adamowicza oznacza również koniec urzędowania przez jego zastępców. Do czasu wyborów, obowiązki prezydenta sprawuje komisarz. Przepisy nie określają szczególnych wymogów, jakie musi on spełniać do objęcia tej funkcji.

Fot. Agencja Gazeta/Bartosz Bańka

Długie weekendy w 2019 r. – jak zaplanować urlop?