Kasa fiskalna 2021. Kto nie musi mieć kasy fiskalnej?

kasa fiskalna 2021

Kto musi mieć kasę fiskalną? Choć wielu przedsiębiorców musi mieć kasę fiskalną, to spora grupa przedsiębiorców nadal nie. O kogo chodzi?

Kasa fiskalna 2021. Każdy przedsiębiorca, który sprzedaje towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, musi mieć założoną kasę fiskalną. Obowiązek ten dotyczy również tych firm, które handlują z rolnikami ryczałtowymi. W związku z tym, zdecydowana większość przedsiębiorców powinna mieć kasę fiskalną. Niektórych ten obowiązek jednak nie dotyczy.

Kasa fiskalna 2021. Ci przedsiębiorcy, którzy dokonują dostaw towarów na rzecz osób fizycznych, nie muszą odnotowywać tego w kasie fiskalnej. Podobnie dzieje się przypadku sprzedaży towaru lub świadczenia usług na rzecz podmiotów zwolnionych z ewidencjonowania (tzw. zwolnienie przedmiotowe). TUTAJ https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zwolnienia-z-obowiazku-prowadzenia-ewidencji-przy-zastosowaniu-kas-18796403 znajdziecie wykaz wszystkich zwolnień.

A co jeśli przedsiębiorca świadczy usługi zwolnione z ewidencjonowania, jak i takie, które nie są? Wówczas zwolnienie z obowiązku posiadania kasy rejestrującej nadal może przysługiwać, ale wyłącznie jeśli udział obrotów uzyskiwanych ze sprzedaży towarów i/lub usług objętych zwolnieniem w obrotach ogółem  był w poprzednim roku wyższy niż 80 proc.

Kasa fiskalna 2021. Ustawodawca przewidział jeszcze jeden wyjątek, który dotyczy drobnych przedsiębiorców. Z obowiązku posiadania kasy zwolnieni są ci, których obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 tys. zł. Pamiętać należy, że zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit 20 tys. zł został przekroczony.

Zabezpieczenie wierzytelności – jak chronić swoje roszczenia?

Kancelaria prawna Warszawa