Jesteś na L4? Musisz zawiadomić, gdzie przebywasz

l4

Od nowego roku ubezpieczeni mają obowiązek informowania o miejscu swojego pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. To jedna z wielu zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.

Ubezpieczony ma obowiązek podać lekarzowi adres swojego pobytu w czasie obowiązywania zwolnienia, jeżeli będzie on inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie, lub znajdujący się w dokumentacji medycznej. Ubezpieczony musi też poinformować płatnika składek oraz ZUS o zmianie adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy, wskazanego w zaświadczeniu lekarskim, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, ZUS przyjmie, że zawiadomienie wysłane na adres podany w zaświadczeniu lekarskim zostało doręczone skutecznie.

Zawiadomienie o terminie badania przez lekarza orzecznika albo lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych – w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy – ZUS może przekazać przez operatora pocztowego, pracowników ZUS, inne upoważnione osoby lub pracodawcę.

Zawiadomienie ubezpieczony może otrzymać pisemnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. na adres poczty elektronicznej lub na profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS).

Źródło: www.zus.pl

Brexit a sprawa polska