Wybory 2020. Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

Do jutra, tj. do wtorku 23 czerwca można dopisywać się do spisu wyborców w nadchodzących wyborach prezydenckich. Po tym czasie ci, którzy zechcą głosować poza miejscem zameldowania, będą musieli ubiegać się o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

Jeśli wyborca wyraża wolę głosowania poza miejscem zameldowania, jest zobowiązany złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Co ważne, zmiana miejsca będzie dotyczyć i pierwszej, i drugiej tury wyborów. Wnioski można składać do wtorku 23 czerwca w urzędach gminy, na której obszarze chcemy zagłosować. Co ważne, do spisu można dopisać się także przez Internet. W tym celu należy posiadać e-dowód bądź profil zaufany.

Poza podstawowymi danymi, jak imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania, niektóre urzędy mogą wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów. Ich spis można znaleźć na rządowych stronach. Pamiętajcie, że wniosek o dopisanie do spisu wyborców muszą złożyć także ci, którzy złożyli ten wniosek przed 10 maja.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Z kolei o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można ubiegać się do piątku. Owe zaświadczenie wydaje urząd gminy, w której jesteśmy zameldowani. Wniosek można złożyć osobiście lub poprzez platformę ePUAP. Zaświadczenie pozwala wyborcy dopisać się do spisu wyborców w dowolnej komisji w kraju lub za granicą.

Więcej aktualności TUTAJ.

Brytyjczycy znaleźli lek na Covid-19. WHO ogłasza przełom