Jak ogłosić upadłość konsumencką?

upadłość konsumencka

Osoby nadmiernie zadłużone, np. z powodu wysokich rat kredytów mieszkaniowych, mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie ich bankructwa.

Nie każdy ma możliwość umorzenia długów. Nie mogą na nią liczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby, które w momencie zaciągania kolejnego kredytu były już niewypłacalne. Kluczowe jest jednak, by niewypłacalność powstała w wyjątkowych i niezależnych od dłużnika okoliczności, np. nagłej choroby jego czy członka rodziny.

Co zrobić, by ogłosić upadłość konsumencką? Pierwszy krok to złożenie w sądzie rejonowym wniosku o ogłoszenie upadłości. W dalszej kolejności wierzyciele zgłaszają przysługujące im należności, a potem dochodzi do spieniężenia całego majątku upadłego. Następnie sporządza się plan podziału odpowiednich kwot między wierzycieli. Plan ten określa jaka część długów zostanie umorzona oraz w jakim czasie i w jakim zakresie upadły będzie spłacał pozostałe długi.

Należy zaznaczyć, że upadłość konsumencka nie chroni przed utratą mieszkania czy domu, w którym dłużnik mieszka wraz z rodziną.

Zmiany w podatkach dla firm