Indywidualne Konta Emerytalne zastąpią OFE

indywidualne konta emerytalne

OFE zostaje zastąpione przez IKE – poinformowało w środę Centrum Informacyjne Rządu. Przyjęto ustawę wprowadzającą Indywidualne Konta Emerytalne, gdzie teraz będzie można gromadzić swoje środki.

Zmiany mają oprzeć system emerytalny na filarach, na które będą składać się: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) – nowe, dobrowolne, prywatne i kapitałowe; Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS); Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK); Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Jedną z najważniejszych nowości ma być wprowadzenie „domyślnej opcji” dla członków OFE, którą będą Indywidualne Konta Emerytalne. W takim przypadku od środków zgromadzonych w OFE zostanie pobrana 15 proc. opłata przekształceniowa. Inna możliwość to przekazanie środków do ZUS. – wówczas nie zostanie opłata przekształceniowa, ale pieniądze nie będą dziedziczone.

Każdy członek OFE będzie mógł złożyć deklarację o przeniesieniu środków do ZUS. Brak złożenia deklaracji oznaczać będzie „domyślną opcję”, czyli przeniesienie środków do IKE. Oprócz tego projekt przewiduje, że Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) – zarządzające OFE – przekształcą się w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). OFE staną się Specjalistycznymi Funduszami Inwestycyjnymi Otwartymi (SFIO), które będą zarządzane przez TFI. SFIO będą zarządzać przyszłymi IKE.

Oszczędności w Otwartych Funduszach Emerytalnych ma ok. 15,8 mln Polaków, którzy odłożyli na nich łącznie ok. 162 mld zł.

Palacze sfinansują brak zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS? To możliwe