Ile wyniesie wynagrodzenie pracownika na L4?

wynagrodzenie na l4

Każdy, kto jest objęty ubezpieczeniem chorobowym, ma prawo do otrzymywania pieniędzy, w sytuacji niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Ile wynosi to wynagrodzenie?

Zgodnie z prawem, podstawa wynagrodzenia chorobowego pracownika nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71 procent, czyli składkom na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zatrudnionego. Suma summarum, najniższa podstawa wynosi 1 941,50 zł. Takie wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego dostarczonego pracodawcy w odpowiednim terminie.

Przysługuje ono za każdy okres niezdolności do pracy wskutek choroby (do 33 dni rocznie), nawet jeśli jest to jednodniowe zwolnienie lekarskie. Inaczej to wygląda w przypadku, gdy choroba była spowodowana alkoholem. Przysługuje ono przez pierwsze 33 dni niezdolności chorobowej lub przez 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia. Po tym okresie (kolejno od 34. lub 15. dnia choroby), pracownikowi będzie przysługiwał zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Jak pracodawca może sprawdzić, czy powodem choroby był alkohol? To proste – zwolnienie lekarskie oznaczone jest wtedy literą „C”.

Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego oraz gdy pracownik niezdolny do pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego oblicza się na podstawie przeciętnego miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym pracownik zachorował. Jeżeli niezdolność powstała przed upływem 12 miesięcy, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Natomiast, gdy pracownik zachorował przed przepracowaniem pełnego miesiąca kalendarzowego, podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby stanowi wynagrodzenie, które pracownik uzyskałby, gdyby przepracował cały miesiąc.

Większość chorych otrzyma wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80 procent normalnego wynagrodzenia, które ulegają jednak obniżeniu do 70 proc., gdy chory przebywa w szpitalu. Na 100 proc. świadczenia mogą liczyć tylko ofiary wypadku przy pracy, chore kobiety w ciąży i osoby oddające komórki bądź narządy.

Nowe stawki VAT od kwietnia – co drożej, co taniej?