Ile będą zarabiać europarlamentarzyści?

zarobki europarlament

Parlament Europejski to głos ludów Europy. Ile będą zarabiać nasi przedstawiciele w europarlamencie?

Wszyscy posłowie do PE otrzymują takie samo wynagrodzenie, które wynosi 8 757,70 euro miesięcznie. Po potrąceniu podatku unijnego i składki ubezpieczeniowej posłom zostaje 6 824,85 euro. Ponadto państwa członkowskie mogą same obłożyć to wynagrodzenie podatkami.

Do wynagrodzenia posłowie mogą doliczyć zwroty kosztów związane z wykonywaniem swoich obowiązków podczas trwania kadencji. Zwrot kosztów ogólnych pokrywa koszty poniesione w państwie, z którego został wybrany poseł, zalicza się do nich np. koszty prowadzenia biura poselskiego, rachunki telefoniczne czy zakup sprzętu komputerowego. W 2019 roku zwrot ten wynosi 4 513 euro.

Oprócz tego posłowie mogą liczyć na zwroty kosztów podróży do miejsc, w których odbywają się posiedzenia PE. Wyrównanie obowiązuje maksymalnie do wysokości ceny biletu lotniczego klasy biznes lub ceny biletu kolejowego pierwszej klasy. W przypadku podróży samochodem ustalona jest stała ryczałtowa kwota 0,53 euro za 1 km (do najwyżej 1000 km). Zwroty dotyczą też np. opłat na autostradach. Zwracane są też inne koszty podróży, takie jak zakwaterowanie. Mogą one wynieść maksymalnie 4 454 euro miesięcznie.

Do wynagrodzenia należy doliczyć dietę – PE wypłaca 320 euro diety zryczałtowanej w celu pokrycia ogółu pozostałych kosztów ponoszonych przez posłów w okresach działalności parlamentarnej, jednak by ją otrzymać, muszą podpisać oficjalną listę obecności. Jeśli poseł nie weźmie udziału w ponad połowie głosowań imiennych, nawet jeśli jest obecny – dieta zmniejszana jest o połowę.

Przejście na emeryturę w przypadku europosłów jest możliwe po ukończeniu 63. roku życia. Świadczenie wynosi 3,5 proc. wynagrodzenia za każdy pełny rok wykonywania mandatu, jednak nie może wynosić więcej niż 70 proc. uposażenia.

Coraz bliżej zakaz sprzedaży plastikowych sztućców