Główne zmiany podatkowe przełomu 2019 i 2020 r.

zmiany podatkowe

Przełom 2019 i 2020 r. niesie ze sobą dużo zmian podatkowych. Gdzie stracimy, a gdzie zaoszczędzimy? Szczególnie z nowymi przepisami podatkowymi powinni zapoznać się przedsiębiorcy.

Najważniejsze modyfikacje obejmą: NIP na paragonie fiskalnym przy okazji wystawiania faktur, obniżka stawki PIT z 18 do 17 proc., obowiązkowy split payment, indywidualny rachunek podatkowy, matryca stawek VAT i zerowy PIT dla młodych.

Już od początku września nowe obowiązki podatkowe zostaną nałożone na sprzedawców. Sprzedawca, w przypadku, gdy nabywca zażąda faktury VAT, będzie musiał umieścić jego NIP na paragonie. Za niezastosowanie się do tego przepisu, organ podatkowy będzie mógł ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Kolejną zmianą proponowaną przez władze jest obniżenie stawki podatku PIT z 18 do 17%, co ma nastąpić 1 stycznia 2020 r. Drugi próg podatkowy wyniesie wówczas 18% -, a trzeci – 32%. Oprócz tego, od 1 września 2019 r. wejdzie w życie system podzielonej płatności (split payment). W związku z tym na fakturach trzeba będzie umieszczać adnotację o podzielonej płatności, tj. „mechanizm podzielonej płatności”. Brak takiej adnotacji będzie skutkował sankcją w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Taka sama sankcja ma być przewidziana dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w split payment, ureguluje tę kwotę w inny sposób.

PiS z nowym pomysłem na emerytury