Głosowanie w wyborach w innej miejscowości

głosowanie w innej miejscowości

Do wtorku można dopisywać się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Pospieszyć się powinni zatem ci, którzy chcą zagłosować, a przebywają poza miejscem stałego zamieszkania. Wybory już w najbliższą niedzielę.

Każdy wyborca, chcący oddać głoś poza miejscem stałego zamieszkania, powinien złożyć w urzędzie gminy, w której aktualnie przebywa, pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Do spisu wyborców można się także dopisać przez internet na stronie obywatel.gov.pl, ale wymagany jest do tego profil zaufany.

Oprócz tego należy pamiętać, że do piątku 11 października w urzędzie gminy, gdzie jest się ujętym w spisie wyborców, można pobierać zaświadczenie o prawie do głosowania. Takie zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Co oznacza wyrok TSUE ws. franka?