Głosowanie korespondencyjne – na czym polega? Jak oddać ważny głos?

głosowanie korespondencyjne

W wyborach prezydenckich, które mają odbyć się 10 maja, wszyscy wyborcy będą mieli możliwość głosowania korespondencyjnego. Co to znaczy?

„W związku z rozprzestrzenianiem wirusa SARS CoV-2, ogłoszonym stanem epidemii, a wcześniej zagrożenia epidemicznego, istnieje pilna potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań w zakresie modyfikacji niektórych przepisów Kodeksu wyborczego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Głosowanie korespondencyjne – na czym polega?

Głosowanie korespondencyjne oznacza, że każdy uprawniony do głosowania będzie mógł oddać głos w wyborach za pośrednictwem np. listonosza, który dostarczy do domu kartę. „Każdy z wyborców, przy zachowaniu odpowiednich wymogów formalnych, będzie mógł zagłosować nie będąc zmuszonym do osobistego stawiennictwa przy urnie wyborczej. Projektowane przepisy znajdą zastosowanie jednorazowo, tj. wyłącznie do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 2020 r.” – podkreślają autorzy projektu.

Do ustalenia przez ministrów pozostały:

1) tryb odbierania kopert zwrotnych od wyborców oraz dostarczania ich do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie,

2) tryb przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 53e § 9 zdanie drugie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,

3) tryb przekazywania kopert zwrotnych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 53i § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy”.

Rolą Państwowej Komisji Wyborczej pozostaje ustalenie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania i po jego zakończeniu, sposób postępowania z kopertami zwrotnymi: zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania oraz niezawierającymi podpisanego oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także sposób postępowania z pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę niepełnosprawnego.

Głosowanie korespondencyjne w innych krajach

W podobny sposób przebiegała niedawno druga tura wyborów samorządowych w Bawarii.  Na karcie do głosowania każdy musiał osobiście zakreślić swojego kandydata, umieścić kartę w przewidzianej do tego kopercie i zakleić ją. W dalszej kolejności trzeba było napisać datę i złożyć podpis na specjalnym oświadczeniu. Później wystarczyło włożyć zaklejoną kopertę z głosem drugiej koperty oraz wysłać przesyłkę do magistratu lub gminy. Można było też wrzucić ją do specjalnych skrzynek pocztowych umieszczonych na ratuszach. Wyniki nadeszły nazajutrz.

Więcej aktualności TUTAJ >>>

Problemy z płynnością finansową? Rozwiązanie – windykacja >>>

Koronawirus w Polsce. Rząd wprowadza kolejne, znaczne obostrzenia