,,Emerytura plus” zatwierdzona przez Senat

emerytura plus

Senat bez poprawek zatwierdził projekt „Emerytury plus”. Zanosi się na to, że emeryci dostaną dodatkowe świadczenia.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 81 senatorów, jeden był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Emerytura plus zakłada, że emeryci i renciści w maju dostaną dodatkowe 1100 zł brutto (888,25 zł netto).

Na emeryturę może liczyć 9,8 mln świadczeniobiorców. Zgodnie z ustawą świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym:

– emerytury i renty w systemie powszechnym;
– emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe;
– świadczenia i zasiłki przedemerytalne;
– renty socjalne;
– nauczycielskie świadczenia kompensacyjne;
– renty inwalidów wojennych i wojskowych.

źródło: Business Insider

Uwaga na wyłudzaczy pieniędzy na Facebooku