Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Od poniedziałku można składać wnioski

dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku z przywróceniem nauki zdalnej, znów można ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on od 9 do 29 listopada.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. Wniosek o zasiłek mogą skierować rodzice dzieci, których szkoły czy przedszkola zostały zamknięte z powodu COVID-19. Dotyczy to dzieci do 8. roku życia lub starszych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. O zasiłek można ubiegać się także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię z powodu COVID-19.

Zasiłek opiekuńczy uzyska także rodzic bądź opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej, w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza. Dotyczy to także sytuacji, kiedy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki dostatecznej opieki.

By skorzystać z pomocy należy przede wszystkim być objętym ubezpieczeniem chorobowym, a także trzeba złożyć u płatnika składek (najczęściej pracodawcy lub zleceniodawcy) oświadczenie, które stanowi równocześnie wniosek. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą muszą złożyć oświadczenie w oddziale ZUS lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Wniosek o przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostanie oddalony w sytuacji, drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę. Nie otrzymają go również ci rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

Więcej aktualności TUTAJ.

Windykacja Warszawa >>>

VAT od towarów z AliExpress i eBay’a. Jest projekt ustawy