Kolejny dodatek od państwa. Tym razem dla bezrobotnych

dodatek solidarnościowy

1400 zł miesięcznie dla osób, które z powodu pandemii straciły pracę – to nowy pomysł prezydenta Andrzeja Dudy. W środę do Sejmu trafił projekt ustawy. Pierwsze czytanie już w czwartek.

Świadczenie zwane dodatkiem solidarnościowym ma być wypłacane przez okres trzech miesięcy w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Będzie przysługiwać tym osobom, z którymi umowa o pracę została rozwiązana po 31 marca 2020 r., albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku jest posiadanie w 2020 r. stosunku pracy przez co najmniej 90 dni.

Otrzymanie dodatku solidarnościowego wykluczy możliwość pozyskania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendiów przyznanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oprócz w.w. świadczenia, projekt ustawy zawiera także propozycję podniesienia kwoty zasiłku dla bezrobotnych od 1 września 2020 r. do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota zasiłku wzrośnie do 942,30 zł.

Szacowany koszt wypłaty dodatków solidarnościowych wynosi ok. 1,492 mld zł i w całości zostanie poniesiony w 2020 r. Z kolei podniesienie zasiłku dla bezrobotnych w perspektywie do 2030 r. wyniesie ok. 7,299 mld zł.

Projekt ustawy wprowadzającej dodatek solidarnościowy została złożona przez prezydenta 3 czerwca. Pierwsze czytanie w Sejmie zaplanowano na czwartek o 16.30.

Więcej aktualności TUTAJ.

Z powodu koronawirusa musisz dłużej czekać na płatności? Możemy Ci pomóc >>>

UOKiK apeluje o uczciwość. Przedsiębiorcy i ich opłaty covidowe