Czy od darowizny należy odprowadzić podatek?

darowizna a podatek

Od darowizny rodzinnej nie trzeba odprowadzać podatku. Nie ma też znaczenia, na jaki rachunek  zostały przekazane środki pieniężne.

Darowizna ze strony najbliższych, tj. rodziców, dziadków, wnuków jest zwolniona od podatku. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli jej wartość przekroczy 9637 zł, to obdarowany musi zgłosić ją do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia dokonania darowizny. Należy wówczas zabrać ze sobą potwierdzenie przelewu. Jeszcze do niedawna darowizna musiała trafić bezpośrednio na konto obdarowanego, jednak Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nie jest to obligatoryjne.

Reasumując, darowizna jest zwolniona od podatku, jeżeli została zgłoszona do urzędu skarbowego we właściwym czasie i udokumentowana potwierdzeniem przelewu. I nie musi trafić bezpośrednio na konto, którego właścicielem jest obdarowany.

Wzrost składek ZUS. Najbardziej uderzą w przedsiębiorców