Czego nie może zająć komornik?

czego nie może zająć komornik

LISTA RZECZY, KTÓRYCH NIE MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK:

1. Poszczególnych wpływów na rachunek bankowy

Komornik nie zajmie:

– alimentów,
– świadczeń wypłacanych na rodzinę (np.: 500+), dodatków rodzinne, porodowych, dla sierot,
– zasiłków dla opiekunów,
– świadczeń uzyskiwanych w ramach pomocy społecznej,
– świadczeń wychowawczych i integracyjnych.

2. Poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład majątku rolniczego

Jeżeli rolnik prowadzi gospodarstwo rolne, to komornik nie może zająć z jego majątku:

• jednego konia z uprzężą, a w przypadku braku konia – jednego źrebięcia albo innego zwierzęcia pociągowego,
• jednej krowy lub w przypadku jej braku – jednej jałówki lub cieliczki,
• jednego tryka, maciory (lochy)
• 20 sztuk drobiu,
• podstawowych narzędzi i maszyn rolniczych,
• urządzeń niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego,
• zboża i innych płodów ziemi, które będą niezbędne do siewów i sadzenia w danym roku gospodarczym,
• zwierząt gospodarskich w ciąży,
• potomstwa zwierząt (źrebiąt i koźląt do piątego miesiąca życia, cieląt do czwartego miesiąca życia oraz prosiąt do drugiego miesiąca życia,
• zakontraktowanych zwierząt rzeźnych,
• paliwa i części zamiennych do ciągnika oraz samego ciągnika i maszyn z nim współpracujących,
• opału (żeby starczyło na 6 miesięcy),
• nawozów i środków ochrony roślin (żeby starczyło na rok gospodarczy),
• stada podstawowego zwierząt futerkowych oraz tych zwierząt, co do których jest zawarta umowa dotycząca dostawy skóry,
• stada kur niosek,
• zapasów paszy i ściółki dla posiadanych zwierząt.

3. Konkretnych rzeczy wskazanych w artykule 829 kodeksu postępowania cywilnego. Są to:

• przedmioty urządzenia domowego, które są niezbędne do życia dla dłużnika i domowników, w szczególności komornik nie może zająć: lodówki, pralki, odkurzacza, piekarnika/kuchenki mikrofalowej/płyty grzewczej, łóżek, stołu, krzeseł i źródeł oświetlenia w liczbie koniecznej dla mieszkańców gospodarstwa domowego (wyjątkiem jest posiadanie przedmiotu o istotnej funkcji, ale znacznie wyższej wartości niż przeciętnie, np.: bardzo drogiej zabytkowej lampy),
• pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny,
• ubranie konieczne do pełnienia służby albo wykonywania zawodu,
• zapasy żywności i opału, które są konieczne dla dłużnika i członków jego rodziny na czas jednego miesiąca;
• jedna krowa albo dwie kozy albo trzy owce konieczne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny oraz zapas paszy i ściółki wystarczający do najbliższych zbiorów,
• narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika i surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych, które podlegają zajęciu, jak wszystkie inne ruchomości),
• u dłużnika, który pobiera periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty,
• u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze, które są niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie,
• przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia oraz przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych, a także przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla osoby zadłużonej mają znaczną wartość użytkową,
• produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne,
• przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członka rodziny będącego na jego utrzymaniu.

Mąż ”rozpuszcza” pieniądze? Przejmij jego pensję!