Cofanie licznika będzie karane

cofanie licznika

Cofanie licznika w samochodzie będzie karane. To za sprawą nadchodzących zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksie karnym.

Wedle nowego art. 306a k.k. takie działanie będzie sankcjonowane karą grzywny lub karą pozbawienia wolności. Od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia ma grozić nie tylko mechanikowi, który cofa wskazania licznika, ale też osobie, która zleci taką usługę. Obecnie taki proceder jest bezkarny. Nowy projekt ustawy ma dopuszczać wymianę licznika wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, np. z powodu awarii.
Ponadto, po wprowadzonych zmianach informacje o wymianie licznika i stanie jego przebiegu mają być przekazywane w chwili odczytu przez stację diagnostyczną. Podczas kontroli policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa lub służby celne będą mieli obowiązek zapisania aktualnego stanu licznika i wpisania go do centralnej ewidencji pojazdów.

Zaproponowano, aby nowe przepisy, poza tymi dotyczącymi liczników (które miały wejść od 2019 r.), zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Nowelizacja KAS. Ciąg dalszy walk z szarą strefą