Cisza wyborcza zacznie obowiązywać od północy. Co to oznacza?

cisza wyborcza

W niedzielę 13 października odbędą się wybory parlamentarne. Pamiętajmy, że cisza wyborcza będzie obowiązywać już w sobotę.

W trakcie ciszy wyborczej zakazana jest agitacja, czyli publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób. Nie wolno: zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Dotyczy to również internetu. Nie można także agitować w lokalach wyborczych. Zakazane jest eksponowanie symboli, znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna w wysokości od 50 zł do 5 tys. zł.

Oprócz tego, zakazane jest publikowanie wyników sondaży wyborczych. Za niedostosowanie się do zakazu, grozi grzywna od pięciuset tysięcy do nawet miliona złotych. Każde naruszenie ciszy wyborczej należy zgłaszać na policję.

Cisza będzie obowiązywać od północy z piątku na sobotę. Zakończy się w momencie zamknięcia lokali wyborczych.

Głosowanie w wyborach w innej miejscowości

Niepłacenie abonamentu RTV może mieć poważne skutki

Windykacja terenowa – podstawowy element skutecznej windykacji