Bez zmian w kwestii VAT

podatek vat

Sejm przyjął w czwartek 22 listopada nowelizację ustawy, według której w 2019 roku nadal będą obowiązywać stawki VAT 8 i 23 proc. Zgodnie z wcześniejszymi przepisami, takie stawki podatku – wprowadzone w 2011 roku – miały przestać obowiązywać do końca 2018 roku.

Zmiany, które przyjął Sejm zakładają, że stawki w wysokości 23 proc. i 8 proc. oraz stawka zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników w wysokości 7 proc. i stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych w wysokości 4 proc. będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, w którym spełnione zostaną określone warunki relacji długu do PKB.

Pierwszy z nich zakłada, że dług publiczny odjąć kwota, jaką resort ma na swoich rachunkach, utrzyma się powyżej 43% PKB. Drugi jest taki, że różnica między deficytem sektora finansów publicznych a celem, do którego Polska zmierza, będzie większa niż 6% PKB.

Nowy system emerytalny. Powstaną Pracownicze Plany Kapitałowe