Aktualności

Witamy w dziale aktualności, przedstawiamy w nim zagadnienia oraz informacje branżowe

Jesteś na L4? Musisz zawiadomić, gdzie przebywasz

l4

Od nowego roku ubezpieczeni mają obowiązek informowania o miejscu swojego pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. To jedna z wielu zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.

Ubezpieczony ma obowiązek podać lekarzowi adres swojego pobytu w czasie obowiązywania zwolnienia, jeżeli będzie on inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie, lub znajdujący się w dokumentacji medycznej. Ubezpieczony musi też poinformować płatnika składek oraz ZUS o zmianie adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy, wskazanego w zaświadczeniu lekarskim, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, ZUS przyjmie, że zawiadomienie wysłane na adres podany w zaświadczeniu lekarskim zostało doręczone skutecznie.

Zawiadomienie o terminie badania przez lekarza orzecznika albo lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych – w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy – ZUS może przekazać przez operatora pocztowego, pracowników ZUS, inne upoważnione osoby lub pracodawcę.

Zawiadomienie ubezpieczony może otrzymać pisemnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. na adres poczty elektronicznej lub na profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS).

Źródło: www.zus.pl

Brexit a sprawa polska

brexit

Dziennik Rzeczpospolita alarmuje o negatywnych skutkach Brexitu dla wielu Polaków. Mogą utracić wiele ważnych świadczeń, w tym m.in. emerytury.

Polacy mający za sobą pracę w Wielkiej Brytanii mogą też stracić zasiłki chorobowe oraz prawo do opieki szpitalnej po powrocie do Polski. Ryzyko takiej sytuacji będzie bardzo wysokie, jeżeli twardy brexit, oznaczający odcięcie się Wielkiej Brytanii od dotychczasowej współpracy z Unią, przełoży się na zachwianie wspólnej polityki w zakresie ubezpieczeń społecznych. Wówczas Polakom nie zostać naliczony czas pracy spędzony na Wyspach, przez co ucierpią wymienione świadczenia.

Wciąż nie wiadomo, jakie skutki przyniesie opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię. Zależnie od finalnych wersji umów, Polacy pracujący na Wyspach mogą nawet z dnia na dzień stracić możliwość swobodnego przemieszczania się po terenie UE oraz świadczenia pracy.

Jeśli Wielka Brytania nie osiągnie odpowiedniego porozumienia z Brukselą, ok. milion Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii będzie od 30 marca musiało uzyskać pozwolenie na pracę. Od tego dnia obcokrajowców na Wyspach przestaną obowiązywać także dotychczasowe regulacje ubezpieczeń społecznych.

źródło: Rzeczpospolita

YouTube podejmuje walkę z patostreamami

patostream

YouTube bierze się za patostreaming i niebezpieczne zachowania w serwisie. Na tworców wideo nałożono nowe zasady.

Amerykańska platforma do publikacji wideo podkreśla w regulaminie, że zabronione jest zamieszczanie “treści, które zachęcają do przemocy bądź niebezpiecznych zachowań mogących prowadzić do poważnych szkód fizycznych, traumy bądź śmierci”.

YouTube będzie usuwać treści i blokować konta. Kanały, na których znajdą się materiały naruszające regulamin, otrzymają ostrzeżenie na okres 90 dni, które odbierze im niektóre uprawnienia wewnątrz serwisu, np. nadawanie materiałów na żywo. Jeśli dany użytkownik otrzyma ostrzeżenie trzy razy, jego konto zostanie zablokowane.

Uregulowano też kwestię miniaturek przypisywanych do filmów – od tej pory nie mogą one przedstawiać treści zawierających przemoc bądź pornografię.

Fot. Tomasz Stańczak/Agencja Gazeta

Kto przejmie obowiązki prezydenta? Kiedy wybory?

adamowicz nie żyje

Paweł Adamowicz nie żyje. Śmierć prezydenta oznacza, że jego funkcje będzie sprawować osoba wyznaczona przez premiera, czyli tzw. komisarz. A co dalej?

Postępowanie w przypadku osoby pełniącej najwyższy organ wykonawczy miasta reguluje kodeks wyborczy i ustawa o samorządzie gminnym. Przypadki zakończenia urzędowania prezydenta, m.in. z powodu przedwczesnej śmierci, opisuje art. 492 kodeksu wyborczego.

W ciągu 14 dni od zgonu komisarz wyborczy stwierdza wygaśnięcie mandatu. Postanowienie musi być niezwłocznie przesłane wojewodzie i przewodniczącemu rady miasta oraz ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowym i podane do ogólnej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Następnie, w ciągu 90 dni od wygaśnięcia mandatu prezydenta, premier musi ogłosić wybory. Data głosowania musi być skonsultowana z Państwową Komisją Wyborczą i wyznaczona na dzień wolny od pracy w ciągu 90 dni od wygaśnięcia mandatu.

Śmierć Adamowicza oznacza również koniec urzędowania przez jego zastępców. Do czasu wyborów, obowiązki prezydenta sprawuje komisarz. Przepisy nie określają szczególnych wymogów, jakie musi on spełniać do objęcia tej funkcji.

Fot. Agencja Gazeta/Bartosz Bańka

Zakaz handlu w 2019 r. – kalendarz

Czeka nas coraz więcej niedziel z zakazem handlu. W 2019 r. przepisy się zaostrzają.

W 2019 roku będzie można handlować tylko w jedną niedzielę w miesiącu. W pozostałe niedziele sklepy będą zamknięte, poza małymi, jeśli ich właściciel sam stanie za ladą. Zakaz handlu nie dotyczy cukierni, lodziarni, stacji paliw, kwiaciarni, sklepów z prasą i kawiarni.

Większe restrykcje mają wejść w życie od 2020 r. Wtedy sklepy będą otwarte tylko w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. Od 2020 r. taka zasada będzie obowiązywać każdego roku.

zakaz handlu 2019

Długie weekendy w 2019 r. – jak zaplanować urlop?

urlop 2019

W zależności od stażu pracy, w 2019 r. będzie można otrzymać 20 lub 26 dni urlopu. Jak zarządzać kalendarzem, by na wakacjach spędzić jeszcze więcej czasu? Podpowiadamy.

Pierwszy długi weekend przypada na Wielkanoc, która w tym roku wypada 21 i 22 kwietnia. Dzień urlopu w Wielki Piątek lub we wtorek da łącznie pięć dni odpoczynku. Już kilka dni później rozpocznie się Majówka – tym razem w środę, 1 maja. Święto Narodowe 3 Maja wypada w piątek, a więc biorąc poniedziałek, wtorek i czwartek wolne, będzie można odpoczywać łącznie aż dziewięć dni. Kolejny długi weekend można zorganizować sobie w czerwcu – w czwartek, 20 czerwca wypada Boże Ciało. Dzień urlopu w piątek pozwoli na czterodniowy wypoczynek.

Kolejna okazja do spędzenia długiego weekendu nadarzy się w sierpniu – święto Wniebowzięcia NMP i święto Wojska Polskiego, które odbywa się 15 sierpnia, przypada w czwartek. Znów zabieg w postaci dnia urlopu w piątek da cztery dni urlopu. W listopadzie pierwszy długi weekend już na początku miesiąca. Wolne od pracy święto 1 listopada to piątek, co sprawia, że weekend potrwa trzy dni. Z kolei 11 listopada to w 2019 r. poniedziałek, co również daje trzydniowy weekend.

Długo będziemy także obchodzić święta Bożego Narodzenia. Pierwszy dzień świąt, 25.12, wypadnie w środę, a drugi – w czwartek. Trzy dni wolnego – w poniedziałek, wtorek i piątek, dadzą dziewięć dni wolnego.

Nauczyciele strajkują. Chcą podwyżek

strajk nauczycieli

– Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna ogólnopolską akcję protestacyjną – ogłosił prezes, Sławomir Broniarz.

Od poniedziałku w miastach Polski trwa strajk nauczycieli. W wielu placówkach zajęcia nie odbywają się w ogóle, w niektórych – tylko częściowo. To także efekt licznych zwolnień lekarskich wśród nauczycieli.

Ich działania poparł prezes ZNP, Sławomir Broniarz, bowiem liczne L4 są efektem troski o zdrowie swoje i uczniów. Zapewnił też, że będą prowadzone rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej dot. podwyżek płac nauczycieli. Dyskusje, w których mają wziąć udział premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji narodowej Anna Zalewska, zostały zaplanowane na 8 stycznia. Prezes ZNP zastrzegł, iż od efektu tych rozmów zależeć będą dalsze działania związku.

Nauczyciele domagają się, by ich pensje wzrosły o minimum 1 tys. zł na etat. Przedstawiciele ZNP żądają też zmian w systemie oceny nauczycieli, który zmienił się we wrześniu 2018 r.

Sprzedaż papierosów niemożliwa od przyszłego roku?

papierosy

Co czwarty Polak sięga codziennie po papierosa. Kupno wyrobów tytoniowych w Polsce może w przyszłym roku stać się niemożliwe.

Od 20 maja 2019 roku ma zostać wdrożony system śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych. Zebrane w ten sposób informacje zostaną udostępnione właściwym organom państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej. Mają pomóc w walce nielegalnym handlem papierosami.

Polska musi dostosować się do dyrektywy Unii Europejskiej, w związku z czym przedsiębiorcy nie będą mogli legalnie sprzedawać papierosów. Pojawia się ryzyko, że w 2019 roku może ich po prostu zabraknąć. Nowe regulacje wymagają skomplikowanego pod względem technicznym i komunikacyjnym procesu. Po wprowadzeniu zmian w prawie, konieczne będzie zarejestrowanie ponad 100 tysięcy punktów sprzedaży detalicznej. W przeciwnym wypadku, kupno papierosów na terytorium Polski może stać się niemożliwe.

Polska Izba Handlu apeluje do premiera, aby projekt systemu został opracowany jak najszybciej. W przeciwnym razie straty poniosą chociażby sklepy, dla których papierosy to istotne źródło zarobku. Wdrożenie nowych zasad jest ważne także dla Skarbu Państwa, bowiem akcyza stanowi dużą część we wpływach do budżetu.

Zanim zapłacisz, otrzymasz paragon

paragon

Czeka nas prawdziwa rewolucja w robieniu zakupów. Ministerstwo Finansów chce, by jeszcze przed dokonaniem zapłaty, klienci otrzymywali paragon.

Z projektu rozporządzenia z 5 listopada 2018 r. w sprawie kas fiskalnych wynika, że wystawianie i wydawanie paragonu będzie konieczne przed przyjęciem zapłaty za towar. Zmiana ma wejść od 1 stycznia 2019 r. Może to wywołać komplikacje w sklepach, bowiem dziś paragon drukuje się po przyjęciu zapłaty i jest jej potwierdzeniem, a także dokumentem istotnym przy reklamacji czy gwarancji.

Czasem też się zdarza, że kupujący nie może zapłacić z powodu braku środków bądź awarii karty/terminala płatniczego. Takie transakcje nie dochodzą do skutku. Sklepy czekają więc od 1 stycznia 2019 r. poważne zmiany, także informatyczne.

Cofanie licznika będzie karane

cofanie licznika

Cofanie licznika w samochodzie będzie karane. To za sprawą nadchodzących zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksie karnym.

Wedle nowego art. 306a k.k. takie działanie będzie sankcjonowane karą grzywny lub karą pozbawienia wolności. Od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia ma grozić nie tylko mechanikowi, który cofa wskazania licznika, ale też osobie, która zleci taką usługę. Obecnie taki proceder jest bezkarny. Nowy projekt ustawy ma dopuszczać wymianę licznika wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, np. z powodu awarii.
Ponadto, po wprowadzonych zmianach informacje o wymianie licznika i stanie jego przebiegu mają być przekazywane w chwili odczytu przez stację diagnostyczną. Podczas kontroli policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa lub służby celne będą mieli obowiązek zapisania aktualnego stanu licznika i wpisania go do centralnej ewidencji pojazdów.

Zaproponowano, aby nowe przepisy, poza tymi dotyczącymi liczników (które miały wejść od 2019 r.), zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Nowelizacja KAS. Ciąg dalszy walk z szarą strefą

nowelizacja kas

Nadchodzą zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Jeśli prezydent podpisze ustawę, oznaczać to będzie wprowadzenie możliwości kontroli firmy w czasie nieobecności przedsiębiorcy na podstawie legitymacji, a także udostępnienie danych dotyczących rachunku bankowego, jeśli fiskus będzie miał podejrzenia o prowadzeniu dodatkowej działalności.

Jeśli ustawa zostanie uchwalona, skarbówka będzie mogła przeprowadzić kontrolę w firmie mimo nieobecności władz firmy. Takie działanie będzie jednak możliwe jedynie w obecności innego funkcjonariusza publicznego, którym nie może być inny pracownik izby administracji skarbowej ani funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej.

Nowelizacja przewiduje również przepisy, które mogą dotknąć zwykłego, szarego obywatela. Banki pod groźbą kary finansowej w wysokości 10 tys. zł będą musiały przekazać na wezwanie służb skarbowych dane dotyczące m.in. imienia, nazwiska, nr PESEL, firmy, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail.

Jak oceniacie nowe przepisy? Zapraszamy do dyskusji na naszym Facebooku Prawnik na co dzień.

Geoblokowanie zostanie zakazane

geoblokowanie

Przełom w handlu międzynarodowym – geoblokowanie zostanie zakazane. W efekcie internetowi sprzedawcy nie będą mogli odmówić sprzedaży swoich produktów klientom z innych krajów.

Dotychczas klienci niejednokrotnie napotykali trudności, chcąc kupić przez internet towary lub usługi z zagranicy. Często okazywało się to niemożliwe, albo musieli płacić za produkt wyższą cenę. To ma ulec zmianie.

Zgodnie z nowymi przepisami sprzedawcy nie będą mogli odmówić sprzedaży towaru klientom z zagranicy, ani podnosić cen towarów w zależności od tego, na jaki rynek je sprzedaje. W związku z tym nabywcy z zagranicy zapłacą za produkt tyle samo, co nabywcy krajowi. Zabronione zostanie także automatyczne przekierowywanie klientów na inne strony sklepu. Ponadto sklepy nie będą mogły dyskryminować kart płatniczych wydanych w innym kraju UE.

Rozporządzenie nie obejmuje produktów i usług audiowizualnych świadczonych drogą elektroniczną, takich jak e-booki, muzyka, gry i oprogramowanie.

Zapadł wyrok ws. ataku na autokar BVB

zamach bvb

Siergiej W., zamachowiec, który usiłował zamordować piłkarzy Borussii Dortmund, został skazany przez sąd przysięgłych w Dortmundzie na 14 lat więzienia.

Napastnik odpalił trzy ładunki wybuchowe w czasie przejazdu autobusu wiozącego ekipę Borussii Dortmund na mecz Ligi Mistrzów z AS Monaco, 11 kwietnia 2017 r. Motywem zamachowca był spadek akcji BVB na giełdzie w wyniku śmierci jej członków, co miało mu przynieść znaczną sumę pieniędzy. W wyniku zamachu poszkodowany został piłkarz Borussii, Marc Bartra. Szoku akustycznego doznał jeden z policjantów, dziś niezdolny do służby.

Urodzony w Rosji Niemiec przyznał się do skonstruowania bomb, ale zaprzeczył, że celem jego działania miało być pozbawienie życia pasażerów autobusu. To samo zakładała linia obrony – że zamachowiec powinien odpowiadać wyłącznie za podłożenie ładunku, a nie za zamiar pozbawienia życia 28 osób. Sąd nie dał wiary tej argumentacji.

11 kwietnia 2017 r. w drodze z hotelu przy autokarze zespołu BVB eksplodowały trzy ładunki wybuchowe ukryte w krzakach. W pobliżu tego miejsca odnaleziono trzy listy, które sugerowały udział islamskiego ugrupowania terrorystycznego w zamachu, jednak nie znaleziono na to dowodów.

Co dla Ukrainy oznacza stan wojenny?

stan wojenny na ukrainie

Prezydent Poroszenko podpisał dekret o wprowadzeniu stanu wojennego na Ukrainie na okres do 25 stycznia. Zgodę na tę decyzję musi wyrazić ukraińska Rada Najwyższa. Co w praktyce oznaczać będzie stan wojenny?

– w stanie wojennym państwo może nakazać obywatelom pracę społeczną – mowa tu przede wszystkim o pracy na rzecz obronności Ukrainy,
– administracja będzie miała prawo kontrolować prywatną czy komunalną własność oraz wpływać na media,
– zakaz przeprowadzania wyborów (zarówno prezydenckich i parlamentarnych, jak i lokalnych), referendów, zmian w konstytucji, masowych wydarzeń (w tym pokojowych protestów i manifestacji),
– możliwość zakazania działalności politycznej w sytuacji, gdyby takowa mogła osłabić bezpieczeństwo kraju lub wprowadzała nienawiść między grupami etnicznymi,
– możliwość ewakuacji ludności i transport dóbr, relokacje, a nawet internowanie obywateli państw, które zagrażają Ukrainie,
– zmiana regulacji dot. produkcji i handlu lekami oraz ograniczenie przemieszczania się obywateli,
– zakaz sprzedaży alkoholu i wprowadzenie godziny policyjnej.

Bez zmian w kwestii VAT

podatek vat

Sejm przyjął w czwartek 22 listopada nowelizację ustawy, według której w 2019 roku nadal będą obowiązywać stawki VAT 8 i 23 proc. Zgodnie z wcześniejszymi przepisami, takie stawki podatku – wprowadzone w 2011 roku – miały przestać obowiązywać do końca 2018 roku.

Zmiany, które przyjął Sejm zakładają, że stawki w wysokości 23 proc. i 8 proc. oraz stawka zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników w wysokości 7 proc. i stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych w wysokości 4 proc. będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, w którym spełnione zostaną określone warunki relacji długu do PKB.

Pierwszy z nich zakłada, że dług publiczny odjąć kwota, jaką resort ma na swoich rachunkach, utrzyma się powyżej 43% PKB. Drugi jest taki, że różnica między deficytem sektora finansów publicznych a celem, do którego Polska zmierza, będzie większa niż 6% PKB.