Aktualności

Witamy w dziale aktualności, przedstawiamy w nim zagadnienia oraz informacje branżowe

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

upadłość konsumencka

Osoby nadmiernie zadłużone, np. z powodu wysokich rat kredytów mieszkaniowych, mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie ich bankructwa.

Nie każdy ma możliwość umorzenia długów. Nie mogą na nią liczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby, które w momencie zaciągania kolejnego kredytu były już niewypłacalne. Kluczowe jest jednak, by niewypłacalność powstała w wyjątkowych i niezależnych od dłużnika okoliczności, np. nagłej choroby jego czy członka rodziny.

Co zrobić, by ogłosić upadłość konsumencką? Pierwszy krok to złożenie w sądzie rejonowym wniosku o ogłoszenie upadłości. W dalszej kolejności wierzyciele zgłaszają przysługujące im należności, a potem dochodzi do spieniężenia całego majątku upadłego. Następnie sporządza się plan podziału odpowiednich kwot między wierzycieli. Plan ten określa jaka część długów zostanie umorzona oraz w jakim czasie i w jakim zakresie upadły będzie spłacał pozostałe długi.

Należy zaznaczyć, że upadłość konsumencka nie chroni przed utratą mieszkania czy domu, w którym dłużnik mieszka wraz z rodziną.

Zmiany w podatkach dla firm

podatki dla firm

1 września weszły w życie nowe przepisy podatkowe dla firm działających w Polsce. Przewidują m.in. ograniczenie zwolnień z VAT w handlu internetowym.

Celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego. Nowe przepisy ograniczają możliwość korzystania ze zwolnienia VAT. Obejmą firmy handlujące w internecie niektórymi towarami wrażliwymi na oszustwa, np. kosmetykami, sprzętem elektronicznym i elektrycznym, RTV i AGD, a także podatnicy dokonujący sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli oraz firmy świadczące usługi ściągania długów.

Oprócz tego utworzona ma zostać tzw. biała lista, czyli baza podatników VAT. Jej celem ma być ułatwienie weryfikacji kontrahentów, co zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Znajdą się w niej informacje dot. podatników, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz podatników, których rejestracja została przywrócona. Baza będzie zawierać numery ich rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. Ważną kwestią jest, że nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przelewów przekraczających kwotę 15 tys. zł na rachunki inne niż wskazane w wykazie. Oprócz tego, nabywca zostanie objęty tzw. solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy – w części VAT proporcjonalnie przypadającej na daną transakcję.

Nowe przepisy zawierają też nową definicję pierwszego zasiedlenia. Od 1 września może do niego dojść nie tylko na skutek oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, ale również rozpoczęcia użytkowania ich na potrzeby własne.

źródło: Business Insider

Główne zmiany podatkowe przełomu 2019 i 2020 r.

zmiany podatkowe

Przełom 2019 i 2020 r. niesie ze sobą dużo zmian podatkowych. Gdzie stracimy, a gdzie zaoszczędzimy? Szczególnie z nowymi przepisami podatkowymi powinni zapoznać się przedsiębiorcy.

Najważniejsze modyfikacje obejmą: NIP na paragonie fiskalnym przy okazji wystawiania faktur, obniżka stawki PIT z 18 do 17 proc., obowiązkowy split payment, indywidualny rachunek podatkowy, matryca stawek VAT i zerowy PIT dla młodych.

Już od początku września nowe obowiązki podatkowe zostaną nałożone na sprzedawców. Sprzedawca, w przypadku, gdy nabywca zażąda faktury VAT, będzie musiał umieścić jego NIP na paragonie. Za niezastosowanie się do tego przepisu, organ podatkowy będzie mógł ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Kolejną zmianą proponowaną przez władze jest obniżenie stawki podatku PIT z 18 do 17%, co ma nastąpić 1 stycznia 2020 r. Drugi próg podatkowy wyniesie wówczas 18% -, a trzeci – 32%. Oprócz tego, od 1 września 2019 r. wejdzie w życie system podzielonej płatności (split payment). W związku z tym na fakturach trzeba będzie umieszczać adnotację o podzielonej płatności, tj. „mechanizm podzielonej płatności”. Brak takiej adnotacji będzie skutkował sankcją w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Taka sama sankcja ma być przewidziana dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w split payment, ureguluje tę kwotę w inny sposób.

PiS z nowym pomysłem na emerytury

emerytura obywatelska

Emerytura obywatelska – oto nowy pomysł PiS-u. Celem – powstrzymanie biedy wśród starszych osób.

Statystyki są zatrważające – na dziś w Polsce ok. 250 tys. osób dostaje emerytury w wysokości od kilku groszy do kilku złotych. PiS szuka recepty na ten problem, a rozwiązaniem ma być skorzystanie z pomysłu ZUS-u i jego “emerytury z pięciu źródeł”. Kluczowy ma być pierwszy filar, zakładający zapewnienie minimalnej emerytury obywatelskiej przez państwo. Jej wysokość wyniesie 1,1 tys. zł brutto.

Kolejne filary to: emerytura związana z pracą (składałoby się na nią 10 lub 5 proc. pensji), Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz – jak to określa ZUS – “zabezpieczenie oparte na silnej rodzinie lub innych indywidualnych formach oszczędzania”.

Co grozi za posiadanie narkotyków?

co grozi za posiadanie narkotyków

Posiadanie niewielkiej ilości narkotyków jest przestępstwem o małej wadze, w związku z czym grożą za nie mniejsze sankcje.

W przypadku posiadania posiadania niewielkiej ilości narkotyków, nie większej niż np. kilka gram marihuany, grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do roku. Sądy zwykle orzekają jednak karę ograniczenia wolności w postaci kilku miesięcy wykonywania pracy społecznej albo karę kilku miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby od 2 do 5 lat. Jeżeli osoba posiada przy sobie znaczne ilości narkotyków, wówczas kara pozbawienia wolności wyniesie od 6 miesięcy do 8 lat.

W przypadku posiadania niewielkiej ilości narkotyków, istnieje również szansa na warunkowe umorzenie postępowania karnego, którego warunkiem jest niekaralność oskarżonego za jakiekolwiek przestępstwo umyślne. Sprawca musi również wówczas zapewnić, że będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni już przestępstwa, a także przyznać się do winy.

Durczok nie trafi do aresztu, ale grozi mu 12 lat więzienia

kamil durczok

Decyzją piotrkowskiego sądu, Kamil Durczok nie trafi do aresztu. Dziennikarz przeprosił za ostatnie wydarzenia.

W miniony piątek Kamil Durczok spowodował wypadek na drodze krajowej nr 1 pod Piotrkowem Trybunalskim 51-letni Kamil Durczok spowodował kolizję. Miał 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dziennikarz został zatrzymany. Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim postawiła mu dwa zarzuty. Pierwszy – spowodowanie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, którego dopuściła się osoba będąca w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara od 9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności. Drugi – kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co można trafić do więzienia na okres maksymalnie dwóch lat. Śledczy skierowali także wniosek o areszt dla Durczoka, ale sąd się do niego nie przychylił. Oprócz tego, Kamil Durczok musi wpłacić 15 tys. zł poręczenia majątkowego, na co ma siedem dni.

Po wyjściu z sali sądowej dziennikarz oznajmił, że przyznał się do kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i w krótkim oświadczeniu przeprosił rodzinę i najbliższych. Ponadto poprosił, by w mediach nie posługiwać się jego inicjałami, a pełnymi imieniem i nazwiskiem.

Dziennikarz został objęty dozorem policji. Łącznie grozi mu 12 lat więzienia.

Kontrowersyjna ustawa o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności

marnotrawienie żywności ustawa

Sejm przegłosował ustawę o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności. Sklepy o powierzchni powyżej 250 m kw. będą zmuszone do nieodpłatnego przekazania niesprzedanych produktów na cele społeczne. Jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę.

Zgodnie z nowymi przepisami, sklepy o powierzchni powyżej 250 m kw., których przychody ze sprzedaży jedzenia stanowią co najmniej połowę zysków, będą zobowiązane przekazać organizacjom pozarządowym żywność, której nie udało się im sprzedać, a która wciąż nadaje się do spożycia. Niezastosowanie się do tego przepisu będzie skutkować karą w wysokości 10 gr za 1 kg zmarnowanych artykułów spożywczych.

Ponadto, ustawa wymusza na przedsiębiorcach zawarcie umowy z organizacjami pozarządowymi w celu unormowania sposobów i terminów przekazywania żywności pomiędzy oboma podmiotami. Brak podpisania takiej umowy ma skutkować karą w wysokości 5 tys. złotych, która będzie mogła być ponawiana.

Rząd znalazł sposób na przeciwdziałanie zatorom płatniczym?

zator płatniczy

Władze szukają sposobu na nieterminowe płatności. Już 1 stycznia 2020 r. może wejść w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Kluczową zmianą ma być skrócenie terminów płatności w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami lub innymi podmiotami objętymi zakresem działania ustawy. Spółki publiczne będą musiały uregulować swoje należności w 30 dni, ale np. instytucje lecznicze – w 60 dni. Kiedy wierzycielem będą mikro, małe lub średnie firmy, a dłużnikiem większy klient, maksymalny termin wyniesie również 60 dni. Oprócz tego, wzrosną odsetki za brak płatności.

Mało tego, w przypadku zbyt dużych opóźnień w płatnościach, do akcji może wkroczyć UOKiK. Zawiadomienie o braku zapłat w terminie będzie mogła złożyć do UOKiK każda ze stron danej umowy czy transakcji. Postępowanie będzie musiało się zakończyć w ciągu pięciu miesięcy. W jego trakcie urząd będzie kontrolował płatności z dwóch lat poprzedzających wszczęcie postępowania. Kara będzie obliczana według odpowiedniego wzoru z zastosowaniem stawki odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Oprócz tego, UOKiK będzie mógł przeprowadzić kontrole u przedsiębiorcy i żądać przekazania koniecznych informacji i dokumentów.

Niepłacenie abonamentu RTV może mieć poważne skutki

abonament rtv

Wezwania do zapłaty abonamentu RTV należy traktować jak najbardziej poważnie. Uważaj – za niezapłacenie raty urzędnicy mogą zająć Twoje wynagrodzenie.

Ten obowiązek dotyczy wnoszenia opłat za korzystanie z radia i telewizora. Poczta Polska prowadzi proces windykacji i wysyła liczne wezwania do zapłaty, w przypadku ich ignorowania, kwota może po jakimś czasie zostać wyegzekwowana w inny sposób.

Naczelnik Urzędu Skarbowego może pobrać opłatę abonamentową bezpośrednio z naszego wynagrodzenia w wyniku postępowania egzekucyjnego, zupełnie jak w przypadku sądowych nakazów zapłaty. W przypadku gdy urząd zajmie część wynagrodzenia dłużnika, musi o tym poinformować pracodawcę i to właśnie pracodawca musi przekazać kwotę odpowiedniemu organowi.

Abonamentu nie muszą płacić osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 procent przeciętnego wynagrodzenia, osoby niewidome i niesłyszące a także osoby, które mają stwierdzoną całkowitą niezdolność do pracy.

Należność można rozłożyć na raty lub też przedłużyć termin płatności. Oprócz tego istnieje możliwość umorzenia należności, ale wyłącznie w przypadku szczególnych względów społecznych lub przypadków losowych. Taki wniosek można złożyć mailowo lub drogą pocztową.

Abonament można zapłacić we wszystkich placówkach Poczty Polskiej lub za pośrednictwem strony internetowej.

Nowy system autoryzacji w bankach

autoryzacja bank

Banki zwiększą bezpieczeństwo logowania do swoich serwisów internetowych. Będzie wymagane tzw. silne uwierzytelnienie klienta.

Silne uwierzytelnienie klienta oznacza, że bank będzie prosił nie tylko o login i hasło użytkownika, ale także o wpisanie hasła jednorazowego z SMS lub potwierdzenia logowania za pomocą mobilnej autoryzacji. Jako pierwszy zmiany zapowiedział mBank, podobne rozwiązania będą musiały wprowadzić także inne banki. Logowanie ma wymagać podania dwóch z trzech poniższych danych:
– znanych klientowi – numeru klienta, hasła lub numeru PESEL,
– związanych z posiadaniem przedmiotu – danych z telefonu komórkowego bądź tokena,
– związanych z identyfikacją osoby – czegoś, czym jesteśmy – np. odcisk palca.

Do tej pory banki przestrzegały przed podawaniem takich danych ze względu na częste oszustwa phishingowe. Teraz użytkownicy będą musieli przyzwyczaić się do nowych zasad podawania hasła jednorazowego w trakcie logowania.

W związku z dyrektywą unijną PSD2, listy haseł jednorazowych, np. kody z kart, jakie stosuje PKO BP, stracą ważność 14 września 2019 r. Od tej daty nie będzie można na ich podstawie dokonywać transakcji, ani zalogować się do systemu. Użytkownicy będą musieli wprowadzać wyłącznie hasła jednorazowe wysyłane w SMS-ach lub autoryzować się mobilnie.

źródło: Bankier.pl

Podatek PIT zmniejszony do 17%?

podatek pit

PiS zapowiada obniżenie podatku PIT (dochodowego od osób fizycznych) dla wszystkich Polaków do 17 proc. Oprócz tego w dalszym ciągu trwają prace nad wprowadzeniem zerowego PIT dla osób do 26. roku życia.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został przedłożony przez ministra finansów. Zgodnie z nowymi przepisami, 18-proc. PIT ma zostać obniżony o 1%. Oprócz tego, 18-proc. PIT zostanie zlikwidowany dla pracowników do 26. roku życia. Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy wynoszących łącznie mniej, niż 85 528 zł.

Premier Mateusz Morawiecki uważa, że nowe przepisy otwierają znacznie szersze perspektywy dla młodych. Jak stwierdził, przez ostatnie lata “państwo zbyt dużo wymagało od młodych, a zbyt mało im pomagało”. “Chcemy to zmienić” – oświadczył szef rządu.

Składki ZUS znów w górę

składki zus

W 2020 r. czeka nas podwyżka składek ZUS. Znane są już nowe wysokości kwot, jakie zobowiązani będą płacić przedsiębiorcy w 2020 roku.

O zmianie wysokości składek decyduje wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na przyszły rok, oszacowana przez ministerstwo finansów. Podstawą tego wymiaru jest 60% przewidywanego wynagrodzenia. Przewidywane przeciętne wynagrodzenie wzrosło z 4765 zł w roku 2019 do aż 5227 zł w roku 2020. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty, czyli 3136,20 zł.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020:

Składka emerytalna – 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.)
Składka rentowa – 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł)
Składka chorobowa – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
Składka wypadkowa – 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł)
Składka na Fundusz Pracy – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
Pełne składki ZUS na rok 2020 (bez składki zdrowotnej) wyniosą łącznie 1069,14 zł wobec 974,65 zł w roku 2019, co oznacza wzrost o 9,7% w stosunku do br.

Trzeba jednak zaznaczyć, że wciąż nie jest znana wysokość składki zdrowotnej, której wartość zostanie opublikowana w styczniu przyszłego roku.

Zerowy PIT dla młodych już od sierpnia?

zerowy pit

Jak poinformował w poniedziałek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, we wtorek rząd przyjmie ustawę o zerowym PIT dla młodych.

Projekt ustawy przewiduje, że podatnicy będący maksymalnie w wieku 26 lat i zarabiający poniżej 85,5 tys. zł rocznie, będą zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych. To zwolnienie będzie dotyczyć zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firmą. Ustawa ma wejść w życie 1 sierpnia 2019 r., a jej przepisy będą mieć zastosowanie w przypadku przychodów uzyskanych od tej daty. W związku z tym, limit zarobków w 2019 r. uzyskanych od tej daty wyniesie 35 636,67 zł. Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (a w 2019 r. ponad 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Zerowy PIT dla osób poniżej 26. roku życia to jeden z pomysłów wchodzących w skład tzw. nowej piątki PiS. Przewiduje się w niej wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, “trzynastkę” dla emerytów, obniżenie z 18 do 17 proc. stawki PIT i obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

Adidas w tarapatach – trzy paski to nie znak towarowy

adidas znak

Trzy paski nie tylko dla Adidasa. Sąd Unii Europejskiej unieważnił unijny znak towarowy niemieckiej spółki.

Adidas w 2014 r. zarejestrował poprzez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) trzy paski jako unijny znak towarowy dla odzieży, obuwia i nakryć głowy. Ów znak składa się z trzech równoległych pasków w jednakowej odległości od siebie, o tej samej szerokości, nałożonych na produkt i skierowanych w dowolnym kierunku: pionowo, poziomo lub ukośnie.

W 2016 r. zaczęły się problemy Adidasa. Wówczas belgijskie przedsiębiorstwo Shoe Branding Europe BVBA złożyło wniosek o unieważnienie unijnego znaku towarowego niemieckiej spółki. EUIPO przychylił się do tego wniosku, stwierdzając, że trzy paski nie są wystarczająco wyróżniające się, by zarejestrować znak towarowy. Adidas zaskarżył tę decyzję, jednak nie przyniosła ona zamierzonego skutku. Sąd Unii Europejskiej uznał, że trzy paski są zwykłym znakiem graficznym, a nie znakiem tworzącym wzór.

Adidas nadal może wnieść odwołanie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Wyrok Sądu Unii Europejskiej, sygn. T-307/17

Facebook zawiesza współpracę z Huawei

huawei

Kłopotów Huaweia ciąg dalszy. Po Google’u współpracę z chińskim koncernem zawiesił kolejny gigant – Facebook.

Problemy firmy zaczęły się od wpisania jej na tzw. „czarną listę” przez prezydenta USA, Donalda Trumpa. Teraz spółka Marka Zuckerberga zerwała współpracę z koncernem i wycofała pozwolenie na preinstalację swoich aplikacji na ich telefonach – Facebooka, WhatAppa i Instagrama. Nie muszą jednak martwić się ci, którzy już są w posiadaniu telefonu Huawei, bowiem nadal będą mogli korzystać z aplikacji Facebooka czy WhatAppa, a także korzystać z aktualizacji. Zakaz dotyczy nowo wyprodukowanych smartfonów i tych, które w przyszłości zejdą z taśmy.

Na korzystanie ze sklepu Google Play, Huawei otrzymał licencję czasową. Gdy licencja wygaśnie, posiadacze smartfonów chińskiego koncernu stracą do niego dostęp.

Facebook i Huawei jeszcze nie odniosły się do tej sprawy.