Aktualności

Witamy w dziale aktualności, przedstawiamy w nim zagadnienia oraz informacje branżowe

Zmiany w odszkodowaniach za rozbite auto możliwe jeszcze w tym roku

odszkodowanie

Uwaga kierowcy! Nowy projekt ustawy o kancelariach odszkodowawczych może wykluczyć bezgotówkową likwidację szkód komunikacyjnych.

Osoby, które miały nieszczęście uczestniczyć w wypadku lub kolizji, rozliczenie z ubezpieczycielem mogą scedować obecnie na warsztat samochodowy. To on “dogaduje” się z wystawcą polisy OC. Takie rozwiązanie jest wygodne – poszkodowany nie musi angażować własnych pieniędzy, czasu, wykłócać się z firmą ubezpieczeniową.

Dotyczy on świadczenia usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Znajduje się w nim zapis zakazujący przenoszenia wierzytelności na doradcę lub osobę trzecią. Do tej pory rozliczenie z ubezpieczycielem można było scedować na warsztat samochodowy, który „dogadywał” się z wystawcą polisy OC. Wkrótce takie rozwiązanie może stać się niemożliwe.

Taki zapis może nakazywać klientom zapłaty za naprawę z góry lub konieczność walki z ubezpieczycielem o wysokość wypłaty. Polska Izba Ubezpieczeń zapewnia jednak, że nadal będzie można naprawiać samochody oddając je do warsztatu i pozostawiając mu rozliczenie.

Czekamy na rozwój sytuacji.

Medyczna marihuana znika z aptek w okamgnieniu

medyczna marihuana

Kilka dni – tyle było potrzeba, by sprzedało się siedem kilogramów medycznej marihuany na polskim rynku – informuje Dziennik Gazeta Prawna. Spółka Spectrum Cannabis, która jest pionierem tego produktu w Polsce, zapowiada, że suszu będzie więcej.

Każdego dnia przybywa aptek, które chcą sprzedawać produkt, w związku z czym kolejne dostawy marihuany medycznej będą większe. Za dwa tygodnie do obrotu trafi 15‒20 kg suszu, w kolejnych miesiącach jeszcze więcej – informuje Dziennik.

Marihuana medyczna sprzedawana w Polsce zawiera niewielką ilość substancji psychoaktywnej (ok. 19 proc. THC i mniej niż 1 proc. CBD). To produkt zalecany przy leczeniu bólu. Niedługo do obrotu trafią jednak mocniejsze odmiany, z myślą o pacjentach ze stwardnieniem rozsianych i osób odczuwających skutki uboczne chemio- i radioterapii.

Jest jeden minus kuracji marihuaną – cena. Konopie są obecnie oferowane po 65‒70 zł za gram. Dla porównania w Niemczech ta sama ilość kosztuje 100 zł, ale produkt jest w pełni refundowany. Z kolei w Kanadzie za 1 gram produktu trzeba zapłacić ok. 32 zł.

Jaka jest przyczyna tak wysokiej ceny? Przede wszystkim zakaz uprawy medycznej marihuany w Polsce. W obecnej sytuacji, przy braku konkurencji, zagraniczna firma nie ma ograniczenia cenowego. Spółka Spectrum Cannabis podkreśla, że wysoka cena to przede wszystkim efekt obłożenia produktu stawką 23% podatku VAT.

ZUS ponownie drożeje

zus

W 2019 składki ZUS podrożały o 88 zł względem poprzedniego roku. Najwięcej wzrosła składka emerytalna.

Z podwyżki nie będą szczególnie zadowolone osoby będące na samozatrudnieniu. W 2019 r. składki ZUS wyniosą 1316,97 zł, co oznacza wzrost o 88,27 zł w porównaniu z 2018 r. Wysokości wszystkich składek przedstawiają się następująco:

składka emerytalna – 558,08 zł – wzrost o 37,72 zł
składka zdrowotna – 342,32 zł – wzrost o 22,38 zł
składka rentowa – 228,72 zł – wzrost o 15,46 zł
składka chorobowa(dobrowolna) – 70,05 zł – wzrost o 4,74 zł
składka wypadkowa – 47,75 zł – wzrost o 3,23 zł
składka na Fundusz Pracy – 70,05 zł – wzrost o 4,74 zł

Należy pamiętać, że wysokość tych składek jest określona ustawowo przez parlament i zależy od przeciętnego lub minimalnego wynagrodzenia w kraju.

Szybszy zwrot podatku za 2018 r.

zwrot podatku

W tym roku podatników rozliczających się przez internet czeka szybszy zwrot podatku. Jak informuje Ministerstwo Finansów, termin ten został skrócony z trzech miesięcy do 45 dni. Nowe ramy czasowe obowiązywać będą także w przypadku usługi Twój e-PIT.

Gdy z rozliczenia PIT wynika nadpłata, skarbówka musi zwrócić pieniądze podatnikom. Urząd ma na to trzy miesiące od dnia złożenia zeznania na zwrot należności, część podatników może jednak otrzymać pieniądze szybciej.

Termin zwrotu nadpłaty został skrócony z trzech miesięcy do 45 dni, o ile zeznanie zostanie złożone przez internet, czyli również w przypadku zeznań złożonych za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Nie oznacza to jednak, że podatnicy będą oczekiwali na zwrot nadpłaty podatku aż 45 dni. 45 dni to termin maksymalny, natomiast podatnik będzie mógł otrzymać zwrot znacznie szybciej.

Chcą Twojego dowodu? Sprawdź, czy mają prawo

dowód osobisty

W sieci często prosi się nas o przesłanie skanu dowodu osobistego. Pojawiają się wówczas wątpliwości o bezpieczeństwo danych. Czy słusznie?

Firmy proszą o skan dokumentu tożsamości w celu weryfikacji użytkownika. Dla wielu osób jest to niepokojące i trudno się temu dziwić, bo wykorzystując cudzych dowodów osobistych, można dopuścić się różnych oszustw.

Firmy muszą jednak prosić o potwierdzenie tożsamości dowodem osobistym wedle ustawy “z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przepisy zmuszają przedsiębiorców do “nadzorowania przepływu pieniędzy”, z czym wiąże się właśnie m.in. weryfikacja tożsamości.

Istnieje jednak pewien kurczek. Według ustawy, firmy mogą nie tylko przetwarzać informacje, ale też sporządzać kopie dokumentów. Wystarczy więc luka w zabezpieczeniach albo zwykły błąd, aby skany były łatwo dostępne. Wtedy nasze dane mogą dostać się w niepowołane ręce.

Jest to mało prawdopodobne, ale jednak możliwe. W sytuacji, kiedy musimy wysłać skan dowodu celem weryfikacji, radzimy zamazać informacje, które nie są do niej niezbędne, czyli np. zdjęcie czy adres. Warto też na skan nałożyć znak wodny.

Jesteś na L4? Musisz zawiadomić, gdzie przebywasz

l4

Od nowego roku ubezpieczeni mają obowiązek informowania o miejscu swojego pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. To jedna z wielu zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.

Ubezpieczony ma obowiązek podać lekarzowi adres swojego pobytu w czasie obowiązywania zwolnienia, jeżeli będzie on inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie, lub znajdujący się w dokumentacji medycznej. Ubezpieczony musi też poinformować płatnika składek oraz ZUS o zmianie adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy, wskazanego w zaświadczeniu lekarskim, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, ZUS przyjmie, że zawiadomienie wysłane na adres podany w zaświadczeniu lekarskim zostało doręczone skutecznie.

Zawiadomienie o terminie badania przez lekarza orzecznika albo lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych – w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy – ZUS może przekazać przez operatora pocztowego, pracowników ZUS, inne upoważnione osoby lub pracodawcę.

Zawiadomienie ubezpieczony może otrzymać pisemnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. na adres poczty elektronicznej lub na profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS).

Źródło: www.zus.pl

Brexit a sprawa polska

brexit

Dziennik Rzeczpospolita alarmuje o negatywnych skutkach Brexitu dla wielu Polaków. Mogą utracić wiele ważnych świadczeń, w tym m.in. emerytury.

Polacy mający za sobą pracę w Wielkiej Brytanii mogą też stracić zasiłki chorobowe oraz prawo do opieki szpitalnej po powrocie do Polski. Ryzyko takiej sytuacji będzie bardzo wysokie, jeżeli twardy brexit, oznaczający odcięcie się Wielkiej Brytanii od dotychczasowej współpracy z Unią, przełoży się na zachwianie wspólnej polityki w zakresie ubezpieczeń społecznych. Wówczas Polakom nie zostać naliczony czas pracy spędzony na Wyspach, przez co ucierpią wymienione świadczenia.

Wciąż nie wiadomo, jakie skutki przyniesie opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię. Zależnie od finalnych wersji umów, Polacy pracujący na Wyspach mogą nawet z dnia na dzień stracić możliwość swobodnego przemieszczania się po terenie UE oraz świadczenia pracy.

Jeśli Wielka Brytania nie osiągnie odpowiedniego porozumienia z Brukselą, ok. milion Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii będzie od 30 marca musiało uzyskać pozwolenie na pracę. Od tego dnia obcokrajowców na Wyspach przestaną obowiązywać także dotychczasowe regulacje ubezpieczeń społecznych.

źródło: Rzeczpospolita

YouTube podejmuje walkę z patostreamami

patostream

YouTube bierze się za patostreaming i niebezpieczne zachowania w serwisie. Na tworców wideo nałożono nowe zasady.

Amerykańska platforma do publikacji wideo podkreśla w regulaminie, że zabronione jest zamieszczanie “treści, które zachęcają do przemocy bądź niebezpiecznych zachowań mogących prowadzić do poważnych szkód fizycznych, traumy bądź śmierci”.

YouTube będzie usuwać treści i blokować konta. Kanały, na których znajdą się materiały naruszające regulamin, otrzymają ostrzeżenie na okres 90 dni, które odbierze im niektóre uprawnienia wewnątrz serwisu, np. nadawanie materiałów na żywo. Jeśli dany użytkownik otrzyma ostrzeżenie trzy razy, jego konto zostanie zablokowane.

Uregulowano też kwestię miniaturek przypisywanych do filmów – od tej pory nie mogą one przedstawiać treści zawierających przemoc bądź pornografię.

Fot. Tomasz Stańczak/Agencja Gazeta

Kto przejmie obowiązki prezydenta? Kiedy wybory?

adamowicz nie żyje

Paweł Adamowicz nie żyje. Śmierć prezydenta oznacza, że jego funkcje będzie sprawować osoba wyznaczona przez premiera, czyli tzw. komisarz. A co dalej?

Postępowanie w przypadku osoby pełniącej najwyższy organ wykonawczy miasta reguluje kodeks wyborczy i ustawa o samorządzie gminnym. Przypadki zakończenia urzędowania prezydenta, m.in. z powodu przedwczesnej śmierci, opisuje art. 492 kodeksu wyborczego.

W ciągu 14 dni od zgonu komisarz wyborczy stwierdza wygaśnięcie mandatu. Postanowienie musi być niezwłocznie przesłane wojewodzie i przewodniczącemu rady miasta oraz ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowym i podane do ogólnej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Następnie, w ciągu 90 dni od wygaśnięcia mandatu prezydenta, premier musi ogłosić wybory. Data głosowania musi być skonsultowana z Państwową Komisją Wyborczą i wyznaczona na dzień wolny od pracy w ciągu 90 dni od wygaśnięcia mandatu.

Śmierć Adamowicza oznacza również koniec urzędowania przez jego zastępców. Do czasu wyborów, obowiązki prezydenta sprawuje komisarz. Przepisy nie określają szczególnych wymogów, jakie musi on spełniać do objęcia tej funkcji.

Fot. Agencja Gazeta/Bartosz Bańka

Zakaz handlu w 2019 r. – kalendarz

Czeka nas coraz więcej niedziel z zakazem handlu. W 2019 r. przepisy się zaostrzają.

W 2019 roku będzie można handlować tylko w jedną niedzielę w miesiącu. W pozostałe niedziele sklepy będą zamknięte, poza małymi, jeśli ich właściciel sam stanie za ladą. Zakaz handlu nie dotyczy cukierni, lodziarni, stacji paliw, kwiaciarni, sklepów z prasą i kawiarni.

Większe restrykcje mają wejść w życie od 2020 r. Wtedy sklepy będą otwarte tylko w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. Od 2020 r. taka zasada będzie obowiązywać każdego roku.

zakaz handlu 2019

Długie weekendy w 2019 r. – jak zaplanować urlop?

urlop 2019

W zależności od stażu pracy, w 2019 r. będzie można otrzymać 20 lub 26 dni urlopu. Jak zarządzać kalendarzem, by na wakacjach spędzić jeszcze więcej czasu? Podpowiadamy.

Pierwszy długi weekend przypada na Wielkanoc, która w tym roku wypada 21 i 22 kwietnia. Dzień urlopu w Wielki Piątek lub we wtorek da łącznie pięć dni odpoczynku. Już kilka dni później rozpocznie się Majówka – tym razem w środę, 1 maja. Święto Narodowe 3 Maja wypada w piątek, a więc biorąc poniedziałek, wtorek i czwartek wolne, będzie można odpoczywać łącznie aż dziewięć dni. Kolejny długi weekend można zorganizować sobie w czerwcu – w czwartek, 20 czerwca wypada Boże Ciało. Dzień urlopu w piątek pozwoli na czterodniowy wypoczynek.

Kolejna okazja do spędzenia długiego weekendu nadarzy się w sierpniu – święto Wniebowzięcia NMP i święto Wojska Polskiego, które odbywa się 15 sierpnia, przypada w czwartek. Znów zabieg w postaci dnia urlopu w piątek da cztery dni urlopu. W listopadzie pierwszy długi weekend już na początku miesiąca. Wolne od pracy święto 1 listopada to piątek, co sprawia, że weekend potrwa trzy dni. Z kolei 11 listopada to w 2019 r. poniedziałek, co również daje trzydniowy weekend.

Długo będziemy także obchodzić święta Bożego Narodzenia. Pierwszy dzień świąt, 25.12, wypadnie w środę, a drugi – w czwartek. Trzy dni wolnego – w poniedziałek, wtorek i piątek, dadzą dziewięć dni wolnego.

Nauczyciele strajkują. Chcą podwyżek

strajk nauczycieli

– Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna ogólnopolską akcję protestacyjną – ogłosił prezes, Sławomir Broniarz.

Od poniedziałku w miastach Polski trwa strajk nauczycieli. W wielu placówkach zajęcia nie odbywają się w ogóle, w niektórych – tylko częściowo. To także efekt licznych zwolnień lekarskich wśród nauczycieli.

Ich działania poparł prezes ZNP, Sławomir Broniarz, bowiem liczne L4 są efektem troski o zdrowie swoje i uczniów. Zapewnił też, że będą prowadzone rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej dot. podwyżek płac nauczycieli. Dyskusje, w których mają wziąć udział premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji narodowej Anna Zalewska, zostały zaplanowane na 8 stycznia. Prezes ZNP zastrzegł, iż od efektu tych rozmów zależeć będą dalsze działania związku.

Nauczyciele domagają się, by ich pensje wzrosły o minimum 1 tys. zł na etat. Przedstawiciele ZNP żądają też zmian w systemie oceny nauczycieli, który zmienił się we wrześniu 2018 r.

Sprzedaż papierosów niemożliwa od przyszłego roku?

papierosy

Co czwarty Polak sięga codziennie po papierosa. Kupno wyrobów tytoniowych w Polsce może w przyszłym roku stać się niemożliwe.

Od 20 maja 2019 roku ma zostać wdrożony system śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych. Zebrane w ten sposób informacje zostaną udostępnione właściwym organom państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej. Mają pomóc w walce nielegalnym handlem papierosami.

Polska musi dostosować się do dyrektywy Unii Europejskiej, w związku z czym przedsiębiorcy nie będą mogli legalnie sprzedawać papierosów. Pojawia się ryzyko, że w 2019 roku może ich po prostu zabraknąć. Nowe regulacje wymagają skomplikowanego pod względem technicznym i komunikacyjnym procesu. Po wprowadzeniu zmian w prawie, konieczne będzie zarejestrowanie ponad 100 tysięcy punktów sprzedaży detalicznej. W przeciwnym wypadku, kupno papierosów na terytorium Polski może stać się niemożliwe.

Polska Izba Handlu apeluje do premiera, aby projekt systemu został opracowany jak najszybciej. W przeciwnym razie straty poniosą chociażby sklepy, dla których papierosy to istotne źródło zarobku. Wdrożenie nowych zasad jest ważne także dla Skarbu Państwa, bowiem akcyza stanowi dużą część we wpływach do budżetu.

Zanim zapłacisz, otrzymasz paragon

paragon

Czeka nas prawdziwa rewolucja w robieniu zakupów. Ministerstwo Finansów chce, by jeszcze przed dokonaniem zapłaty, klienci otrzymywali paragon.

Z projektu rozporządzenia z 5 listopada 2018 r. w sprawie kas fiskalnych wynika, że wystawianie i wydawanie paragonu będzie konieczne przed przyjęciem zapłaty za towar. Zmiana ma wejść od 1 stycznia 2019 r. Może to wywołać komplikacje w sklepach, bowiem dziś paragon drukuje się po przyjęciu zapłaty i jest jej potwierdzeniem, a także dokumentem istotnym przy reklamacji czy gwarancji.

Czasem też się zdarza, że kupujący nie może zapłacić z powodu braku środków bądź awarii karty/terminala płatniczego. Takie transakcje nie dochodzą do skutku. Sklepy czekają więc od 1 stycznia 2019 r. poważne zmiany, także informatyczne.

Cofanie licznika będzie karane

cofanie licznika

Cofanie licznika w samochodzie będzie karane. To za sprawą nadchodzących zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksie karnym.

Wedle nowego art. 306a k.k. takie działanie będzie sankcjonowane karą grzywny lub karą pozbawienia wolności. Od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia ma grozić nie tylko mechanikowi, który cofa wskazania licznika, ale też osobie, która zleci taką usługę. Obecnie taki proceder jest bezkarny. Nowy projekt ustawy ma dopuszczać wymianę licznika wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, np. z powodu awarii.
Ponadto, po wprowadzonych zmianach informacje o wymianie licznika i stanie jego przebiegu mają być przekazywane w chwili odczytu przez stację diagnostyczną. Podczas kontroli policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa lub służby celne będą mieli obowiązek zapisania aktualnego stanu licznika i wpisania go do centralnej ewidencji pojazdów.

Zaproponowano, aby nowe przepisy, poza tymi dotyczącymi liczników (które miały wejść od 2019 r.), zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.