Aktualności

Witamy w dziale aktualności, przedstawiamy w nim zagadnienia oraz informacje branżowe

Chcesz wizę? Pokaż swoje konto na Facebooku!

wiza usa

Ubiegający się o wizy do USA będą musieli podać swoje adresy e-mailowe, numery telefonów i… nazwy kont z mediów społecznościowych, np. z Facebooka czy Twittera.

To efekt zmian w formularzach wizowych. Osoby starające się o wyjazd do Stanów Zjednoczonych będą musiały podać nazwy kont, adresy e-mailowe i numery telefonów z ostatnich pięciu lat. Oprócz tego do formularza należy również wpisać wszystkie zagraniczne podróże z ostatnich pięciu lat.

Polska jest jedną z jedynie pięciu nacji Unii Europejskiej, której obywatele muszą ubiegać się o wizę, by wyjechać do USA.

RODO i jego absurd w polskich szkołach

rodo

RODO wprowadziło sporo zamieszania do polskiego prawa. Jednym z największych absurdów okazuje się obowiązek drukowania informacji o RODO załączanych do wniosków o przyjęcie do szkół w wielu miejscach w Polsce. Jak się okazuje, w całym kraju oznacza to setki tysięcy kartek drukowanych niepotrzebnie.

Wg Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nie ma wymogu przechowywania informacji związanych z RODO, jeśli dane dokumenty są podpisane własnoręcznie. Zdaniem UODO tzw. zasada rozliczalności nie musi oznaczać tworzenia i gromadzenia niepotrzebnej dokumentacji. Nie zawsze konieczne jest np. zbieranie zgód czy oświadczeń w formie papierowych, podpisanych własnoręcznie dokumentów.

W skali warszawskiej 46 tys. uczniów wydrukowało w tej sytuacji 140 tys. kartek o samym RODO (trzy strony na siedem stron wniosku o przyjęcie do szkoły). UODO uznało to za niepotrzebne gromadzenie makulatury.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Likwidacja OFE. Co wybrać – IKE czy ZUS?

ike ofe

To koniec OFE – środki z kont zostaną przeniesione na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Będzie się to jednak wiązać z 15-proc. opłatą. Nie trzeba będzie jej wnosić, jeśli członek OFE zdecyduje się na przekazanie środków do ZUS.

Ustawa przewiduje znaczące zmiany w emeryturach. Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO).

Przeniesienie środków z OFE do IKE wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia 15-procentowej opłaty przekształceniowej, która ma zastąpić podatek dochodowy pobierany od emerytur wypłacanych z FUS. Jej wysokość to 15 proc. przenoszonych środków rozłożone na dwa lata.

Ponadto, środkami FRD zarządzał będzie od tej pory Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

źródło: Business Insider

Ile będą zarabiać europarlamentarzyści?

zarobki europarlament

Parlament Europejski to głos ludów Europy. Ile będą zarabiać nasi przedstawiciele w europarlamencie?

Wszyscy posłowie do PE otrzymują takie samo wynagrodzenie, które wynosi 8 757,70 euro miesięcznie. Po potrąceniu podatku unijnego i składki ubezpieczeniowej posłom zostaje 6 824,85 euro. Ponadto państwa członkowskie mogą same obłożyć to wynagrodzenie podatkami.

Do wynagrodzenia posłowie mogą doliczyć zwroty kosztów związane z wykonywaniem swoich obowiązków podczas trwania kadencji. Zwrot kosztów ogólnych pokrywa koszty poniesione w państwie, z którego został wybrany poseł, zalicza się do nich np. koszty prowadzenia biura poselskiego, rachunki telefoniczne czy zakup sprzętu komputerowego. W 2019 roku zwrot ten wynosi 4 513 euro.

Oprócz tego posłowie mogą liczyć na zwroty kosztów podróży do miejsc, w których odbywają się posiedzenia PE. Wyrównanie obowiązuje maksymalnie do wysokości ceny biletu lotniczego klasy biznes lub ceny biletu kolejowego pierwszej klasy. W przypadku podróży samochodem ustalona jest stała ryczałtowa kwota 0,53 euro za 1 km (do najwyżej 1000 km). Zwroty dotyczą też np. opłat na autostradach. Zwracane są też inne koszty podróży, takie jak zakwaterowanie. Mogą one wynieść maksymalnie 4 454 euro miesięcznie.

Do wynagrodzenia należy doliczyć dietę – PE wypłaca 320 euro diety zryczałtowanej w celu pokrycia ogółu pozostałych kosztów ponoszonych przez posłów w okresach działalności parlamentarnej, jednak by ją otrzymać, muszą podpisać oficjalną listę obecności. Jeśli poseł nie weźmie udziału w ponad połowie głosowań imiennych, nawet jeśli jest obecny – dieta zmniejszana jest o połowę.

Przejście na emeryturę w przypadku europosłów jest możliwe po ukończeniu 63. roku życia. Świadczenie wynosi 3,5 proc. wynagrodzenia za każdy pełny rok wykonywania mandatu, jednak nie może wynosić więcej niż 70 proc. uposażenia.

Coraz bliżej zakaz sprzedaży plastikowych sztućców

plastik zakaz

Plastikowe talerze, sztućce, słomki czy patyczki higieniczne odchodzą do lamusa. We wtorek unijni ministrowie przyjęli dyrektywę, która ma zakończyć stosowanie niektórych plastikowych produktów jednorazowego użytku.

Rada UE przyjęła dyrektywę, która oznacza koniec procedury ustawodawczej na poziomie unijnym. Ustanawia ona znacznie surowsze regulacje dotyczące produktów i opakowań wykonanych z plastiku. Zakazane mają zostać takie produkty, jak patyczki higieniczne, widelce, noże, łyżki, pałeczki, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki mocowane do balonów oraz pojemniki na żywność z polistyrenu, w tym pojemniki na jedzenie typu fast food.

Głównym celem regulacji jest zmniejszenie ilości plastikowych odpadów. Na dziś tworzywa sztuczne stanowią 80–85 proc. odpadów w środowisku morskim w UE.

Zmiany w PIT: koszty przychodu mają pójść w górę

koszty przychodu

Ważna zmiana w PIT – wzrosną koszty uzyskania przychodu. Dotknie ona wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę.

Na ten moment koszty uzyskania przychodu dla osób pracujących na jednym etacie wynoszą rocznie 1335 zł lub 1668,72 zł w przypadku osób dojeżdżających do pracy (odpowiednio 2002,05 zł lub 2502,56 zł dla pracujących na wielu etatach). Zmiany przewidują podwojenie lub nawet potrojenie tych kwot lub też podwojenie z lekkim zaokrągleniem do pełnych sum. Na przykład zamiast 1335 zł, w wariancie z zaokrągleniem byłoby 3 tys. zł. Wówczas od takich kwot nie trzeba by było płacić podatku. W przypadku podwojenia kosztów osoba pracująca na jednym etacie, która dziś może odliczyć 1335 zł, zyskałaby więc 60 zł (w wariancie potrojenia – 120 zł, a dla wariantu z zaokrągleniem – niepełne 75 zł).

Zmiany podatkowe mają zapewnić obecnemu rządowi przychylność w najbliższych wyborach ze strony osób zatrudnionych, które do tej pory nie były zadowolone z prowadzonej polityki gospodarczej. Ponadto taka reforma ma podnieść aktywność zawodową w kraju.

Proces rejestracji samochodu ma zostać uproszczony

rejestracja samochodu

Kupiłeś nowe auto? Już wkrótce nie będziesz musiał zmieniać tablic rejestracyjnych poprzednika – pisze „Rzeczpospolita”.

Do prac rządu przekazano projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Przewiduje on zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu przy pierwszej rejestracji przez starostę lub producenta albo importera, gdy wprowadza pojazd do obrotu w Polsce. Oprócz tego nowe prawo ma zapewnić możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego auta pod warunkiem, że wcześniej było zarejestrowane w Polsce.

W nowelizacji znosi się też obowiązek przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeśli od ostatniej rejestracji nie nastąpiła jej zmiana (np. w przypadku zmiany zamieszkania). Pierwsze zmiany mają nastąpić już przed końcem czerwca.

Nowe podatki PiS – m.in. opłaty cyfrowe

podatki pis

Ministerstwo Finansów wychodzi z nowymi propozycjami, mającymi zwiększyć budżet państwa. Główne postulaty to uszczelnienie opłaty recyklingowej, wprowadzenie opłaty cyfrowej i podwyższenie akcyzy.

W 2020 r. rząd chce opodatkować przychody przedsiębiorstw cyfrowych świadczących usługi na terytorium Polski. To pokłosie tego, że te opłaty są odprowadzane do UE, przez co niektóre władze krajów UE wzięły sprawy w swoje ręce i wprowadzają takie opłaty oparte na prawie wewnętrznym.

Kolejny postulat to oddzielenie “prawdziwych przedsiębiorców” od osób, które na działalności gospodarczej wystawiają co miesiąc tylko jedną fakturę jednemu pracodawcy. Fiskus uważa za niesprawiedliwe, że takie osoby płacą 19-proc. podatek liniowy od dochodów osobistych.

Rząd ma też plany dot. opłat za popularne foliówki. MF postuluje “poszerzenie obowiązku wnoszenia opłaty recyklingowej na torby powyżej 50 mikrometrów oraz nałożenie obowiązku przekazywania wskazanych środków w cyklu miesięcznym, przy zachowaniu obecnej wysokości opłaty”.

Kolejną kwestią, którą chcą zmienić władze jest akcyza na alkohole i wyroby tytoniowe, a konkretnie podniesienie jej o 3 proc., co ma związek z dostosowaniem jej do wzrostu inflacji. Ważną zmianą ma być też opodatkowanie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich podatkiem akcyzowym.

Najbardziej kontrowersyjna zmiana dotyczy powrotu do oprotestowanej ustawy o zniesieniu górnego limitu składek na ZUS. W listopadzie 2018 r. Trybunał Konstytucji orzekł, że procedury wprowadzenia tej propozycji, czyli przebieg głosowania nad nowelizacją budzi wątpliwości prawne i w tym zakresie jest niekonstytucyjny.

Obniżka PIT już w najbliższych miesiącach

pit zero

Obniżenie PIT z 18 do 17 proc. i wprowadzenie zerowego PIT dla młodych – takie zmiany czekają nas w najbliższych miesiącach, jak zapowiada minister finansów Teresa Czerwińska. Zerowy PIT dla podatników do 26 roku życia wejdzie w życie 1 października 2019 r., zaś obniżenie PIT do 17 proc. z 18 proc. i wyższe koszty uzyskania przychodów wejdą w życie od 2020 r.

W związku z tymi zmianami budżet państwa uszczupli się o 5,3-5,5 mld zł (obniżka PIT do 17 proc. z 18 proc.) oraz 1,7 mld zł w 2020 r. i 1,3 mld zł w 2019 r. (zerowy PIT dla młodych). „Pit zero” wejdzie w życie 1 października 2019 r., zaś obniżenie PIT do 17 proc. z 18 proc. i wyższe koszty uzyskania przychodów wejdą w życie od 2020 r. 17-procentowy PIT będzie dotyczyć przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Ministerstwo Finansów szacuje, że z zerowego PIT-u skorzysta ok. 1,5 mln pracowników. Projekt zmian podatkowych trafi do konsultacji publicznych w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

źródło: Business Insider

,,Emerytura plus” zatwierdzona przez Senat

emerytura plus

Senat bez poprawek zatwierdził projekt „Emerytury plus”. Zanosi się na to, że emeryci dostaną dodatkowe świadczenia.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 81 senatorów, jeden był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Emerytura plus zakłada, że emeryci i renciści w maju dostaną dodatkowe 1100 zł brutto (888,25 zł netto).

Na emeryturę może liczyć 9,8 mln świadczeniobiorców. Zgodnie z ustawą świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym:

– emerytury i renty w systemie powszechnym;
– emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe;
– świadczenia i zasiłki przedemerytalne;
– renty socjalne;
– nauczycielskie świadczenia kompensacyjne;
– renty inwalidów wojennych i wojskowych.

źródło: Business Insider

Uwaga na wyłudzaczy pieniędzy na Facebooku

oszustwo internetowe

Bank PKO BP ostrzega przed nowym sposobem oszustwa internetowego. Znajomy prosi o przelew? Upewnij się, czy to na pewno on.

Fałszywe wiadomości zalewają Facebook i Messenger. Oszuści podszywają się pod naszych znajomych i proszą o przelew BLIK. Inny sposób to prośba o przelew BLIK na konkretny numer telefonu. Taki przelew odbywa się natychmiastowo.

Oszuści włamują się na konta facebookowe i proszą znajomych o “poratowanie w trudnej sytuacji”. Warto potraktować te prośby z przymrużeniem oka, bo jest tylko jeden sposób, aby zweryfikować takiego znajomego – kontakt telefoniczny.

Oprócz tego bank PKO BP przypomina ogólne zasady bezpieczeństwa, czyli korzystanie z dwuskładnikowego uwierzytelnienia logowania do kont na Facebooku i innych serwisach społecznościowych oraz nieudostępnianie danych do logowania innym osobom.

Zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia szkoły

zasiłek opiekuńczy

W przypadku, gdy szkoła jest zamknięta, a nie mamy z kim zostawić dziecka, przysługuje nam nie tylko urlop na żądanie, ale też zasiłek opiekuńczy.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy wraz z oświadczeniem o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły należy złożyć swojemu pracodawcy. Zasiłek opiekuńczy przysługuje bowiem rodzicom nie tylko wtedy, gdy ich dziecko zachoruje i wymaga opieki, ale także w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

O zasiłek mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i w przypadku, gdy składkę na tzw. „chorobowe” odprowadzają za siebie dobrowolnie. Zasiłek będzie wypłacany w wysokości 80 proc. wynagrodzenia.

W swoim zakładzie pracy należy złożyć dwa dokumenty: oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15. Jeśli zasiłek jest wypłacany przez ZUS, złożyć trzeba ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36. Wzór wniosku można znaleźć na stronie ZUS albo w jego placówkach.

Wkrótce zaostrzenie kar za korupcję?

korupcja

Zanosi się na zaostrzenie kar za łapówkarstwo. Grozić za to przestępstwo będą długie lata więzienia i eliminacja z życia publicznego.

Projekt zmian, który znalazł poparcie wielu posłów, przygotował Kukiz’15. Nowe zasady mają na celu wyeliminowanie z życia publicznego osób skazanych za przestępstwa korupcyjne. Oprócz tego celem jest ograniczenie korupcji w ogóle i większa przejrzystość funkcjonowania partii politycznych.

Skazanie za korupcję ma być od tej pory sankcjonowane zakazem pracy oraz zajmowania funkcji w instytucjach publicznych, spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach komunalnych. Oprócz tego, takim osobom odbierze się bierne prawo wyborcze.

Zmiany mają też na celu zwiększenie przejrzystości życia publicznego. Wprowadzone zostaną rejestry umów i rejestry wpłat na partie. Dostępne one będą na stronach internetowych partii. Oprócz tego znalazł się tam zapisek pozbawiający posłów i senatorów możliwości pracowania w spółkach Skarbu Państwa. Obowiązywać on będzie też w okresie 12 miesięcy po wygaśnięciu mandatu parlamentarnego.

Parlament Europejski przegłosował likwidację zmiany czasu

zmiana czasu

Parlament Europejski przegłosował projekt zniesienia zmiany czasu w 2021 r. To oznacza kres przechodzenia na czas zimowy i czas letni.

Przypomnijmy – głosowanie PE o zniesieniu zmiany czasu zostało przeprowadzone w rezultacie przeprowadzonych w 2018 r. konsultacji. Zorganizowała je Komisja Europejska. Europejczycy mogli online wypowiedzieć się na temat zmiany czasu. Zdecydowana większość ankietowanych (84%) opowiedziała się za zniesieniem zmiany czasu. Sprawa następnie trafiła pod obrady PE, który przegłosował projekt.

Warto zaznaczyć, że w tym roku przeprowadzimy zmianę czasu w starym trybie. Zmiana czasu z zimowego na letni odbędzie się już w najbliższy weekend marca. W Polsce zmiana czasu obowiązuje od 1977 r. Najprawdopodobniej po likwidacji zmian zostaniemy na stałe przy czasie letnim.

Ogłoszenia o pracę ZAWSZE z informacją o pensji?

pensja

Wysokość wynagrodzenia ZAWSZE podana w ogłoszeniu o pracę? Okazuje się, że to realne. Projekt Nowoczesnej znalazł poparcie wśród wszystkich partii, a także Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nowa ustawa nakładałaby na firmy obowiązek podawania wysokości wynagrodzenia brutto (tzw. widełek) w każdym publikowanym ogłoszeniu o pracę. Za brak takiej informacji grozić im będą kary od 1 tys. do 30 tys. zł.

Propozycja została złożona przez Nowoczesną kilka miesięcy temu, jednak temat w ostatnich tygodniach przycichł. Teraz jednak sprawa nabiera rozpędu. W ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu, a posłowie skierowali projekt do dalszych prac w komisji. “Dziennik Gazeta Prawna” cytuje Stanisława Szweda, sekretarza stanu w MRPiPS, który stwierdził, że “opinia naszego resortu jest pozytywna”.

Wysokość pensji ujawniana w ogłoszeniach o pracę to standard w Wielkiej Brytanii. Oprócz tego warto zauważyć, że np. w Norwegii czy Finlandii każdy jest w stanie sprawdzić zarobki innych obywateli, np. w internecie lub w urzędzie skarbowym.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna