Aktualności

Witamy w dziale aktualności, przedstawiamy w nim zagadnienia oraz informacje branżowe

Przekształcenie użytkowania wieczystego. Prezydent podpisał ustawę

Andrzej Duda podpisał ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystych gruntów, na których stoją budynki mieszkalnie, we współwłasność tych terenów. Ustawa wejdzie w życiu z dniem 1 stycznia 2019 r. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania corocznej należności za nabycie prawa własności, przez 20 lat. Jej wysokość będzie równa wysokości […]

Czytaj dalej »

Mieszkanie na start – krok po kroku

Wysokość dopłaty do czynszu w programie Mieszkanie na start będzie zależna od regionu. Wyniesie od 300 do 500 zł. Program Mieszkanie na start ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2019 roku i będzie skierowany do rodzin z dziećmi, ludzi młodych, osób niepełnosprawnych i seniorów. Pomoc zostanie udzielona niezależnie od tego, czy chętni będą wynajmować mieszkanie od […]

Czytaj dalej »

Podział majątku przy rozwodzie

Rozwód często wiąże się także z podziałem majątku między małżonków. Kiedy można go dokonać? Żądanie podziału może złożyć każdy z małżonków. Warto jednak zadbać o to, by wcześniej ustalić tę kwestię z małżonkiem, bowiem sąd podejmie się tego zadania wyłącznie wtedy, gdy podział majątku nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jest to kwestia kluczowa, […]

Czytaj dalej »

Kibole z “Sharksów” skazani

Siedmiu pseudokibiców Wisły Kraków, należących do grupy “Sharksów”, zostało skazanych za handel narkotykami. Krakowski sąd nie miał wątpliwości, że tworzyli zorganizowaną grupę przestępczą. Kibole zostali skazani na kary od trzech do sześciu lat więzienia. Najważniejsze dla sprawy okazały się zeznania jednego z członków grupy, Mateusza B. Został rok temu przyłapany na gorącym uczynku, gdy wychodził […]

Czytaj dalej »

Sądowy nakaz zapłaty – najważniejsze kwestie

Nakaz zapłaty może do nas przyjść np. w przypadku nieopłaconego mandatu lub innej, nieuregulowanej należności. W jakich sytuacjach można żądać wydania nakazu zapłaty i co zrobić, gdy nakaz zostanie wydany przeciwko nam? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej. Na początku warto zauważyć, że samo wydanie przez sąd nakazu zapłaty nie oznacza, że w procesie sądowym […]

Czytaj dalej »

Wynajem mieszkania – prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego

Znajomość praw najemcy i wynajmującego jest kluczowa w sytuacji wynajmu mieszkania. Nie wystarczy znać wyłącznie własne prawa i obowiązki, ale także drugiej strony. Te kwestie są uregulowane przez kodeks cywilny i ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów. Obowiązki wynajmującego Do podstawowych obowiązków osoby wynajmującej należy: – wydanie lokalu w stanie […]

Czytaj dalej »

Dozwolony użytek osobisty a ściąganie z Internetu

Ściągasz muzykę z Internetu? Możesz jej legalnie słuchać w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego, przewidywanego przez prawo autorskie. Do jego zaistnienia musi jednak zaistnieć kilka warunków. – musi to być utwór rozpowszechniony (na każdym polu eksploatacji osobno) (wyjątek w postaci domniemania rozpowszechnienia) – musi być wykorzystywany wyłącznie niekomercyjnie, nie może naruszać normalnego korzystania z utworu […]

Czytaj dalej »

Zadłużenie – problem nie tylko dłużnika

Niespłacony dług to problem nie tylko dla dłużnika – może bowiem doprowadzić także do zadłużenia wierzyciela. Statystycznie co czwarta faktura w Polsce jest opłacana nieterminowo. Wiele osób wychodzi z założenia, że sumy ich zobowiązań nie są istotne dla dużych firm. W rzeczywistości ma to druzgocący skutek na funkcjonowanie firm-wierzycieli, naruszona zostaje ich płynność finansowa. Wówczas […]

Czytaj dalej »