Aktualności

Witamy w dziale aktualności, przedstawiamy w nim zagadnienia oraz informacje branżowe

Podwyżka 500+ w 2021 r.?

podwyżka 500+

Jak stwierdził wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, podniesienie 500+ może stać się możliwe już w 2021 r.

Kilka dni temu Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył szacunki średniorocznej inflacji w Polsce w 2020 r. z 1,9 proc. do 3,5 proc., co stanowi największą prognozę spośród członków UE. Co za tym idzie – wzrosną ceny. A to skłania rządzących do refleksji nad podwyższeniem świadczeń społecznych, w tym przede wszystkim 500+.

– Przeznaczamy duże środki na politykę prorodzinną. Mamy na 2020 rok zaplanowane ponad 40 mld zł na program Rodzina 500 plus, ale w przyszłości nie wykluczamy różnych wariantów – mówi “Super Expressowi” wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed (64 l.). Jedną z takich propozycji, jak dowiedziała się gazeta, ma być właśnie waloryzacja świadczenia 500 plus.

Wiceminister sądzi, że podniesienie 500+ mogłoby wejść w życie od 2021 roku. – Bo na 2020 rok mamy już zapisane w budżecie środki na program Rodzina 500 plus – kwituje w gazecie Szwed.

Przedawnione długi nie odejdą w zapomnienie

przedawnienie

Istnieją przypadki, w których sąd może nie uwzględnić przekroczenia terminu przedawnienia długów. To efekt zmian w kodeksie cywilnym, które rok temu wprowadził rząd.

„Jeżeli wymagają tego względy słuszności”, sąd może nie uwzględnić przedawnienia długów. Choć zasada obowiązuje od roku, dopiero dziś swoje pokłosie odnajduje w praktyce. Dzięki niej, instytucje finansowe mogą skorzystać z furtki, by egzekwować możliwość dochodzenia przedawnionych roszczeń. Dotyczy to także ostatniego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie kredytobiorców kredytów walutowych.

TSUE orzekł, że nieuczciwe przepisy zawarte w umowach kredytów walutowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Kwestia dalszego obowiązywania takiej umowy pozostaje do rozstrzygnięcia sądu krajowego.

Uchwalone prawo mówi, że po wejściu w życie ustawy, wygasłe w momencie jej uchwalenia roszczenia, wobec których konsument nie podniósł zarzutu przedawnienia, polegają przepisom art. 1 nowelizacji – „w wyjątkowych przypadkach sąd może nie uwzględnić terminu przedawnienia roszczeń i długów, które firma ma wobec konsumenta z powodu względów słuszności”. To oznacza, że banki w momencie unieważnienia umowy frankowej i tak mają możliwość dochodzenia przedawnionych roszczeń.

Wspomniany przepis dotyczy nie tylko banków, ale też wszystkich firm, które egzekwują długi od konsumentów. Ustawa dotyczy jedynie uchyleń przedawnionych zobowiązań, które obowiązują konsumenta.

Ogłoszono wyrok ws. Amber Gold. Znamy wysokość kar

amber gold wyrok

Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał wyrok w sprawie Marcina P., byłego szefa Amber Gold. Został skazany na 15 lat więzienia. Jego żonie, Katarzynie P., wymierzono karę 12 i pół roku pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny.

Proces trwa od marca 2016 r. Ze względu na modyfikację opisu czynu popełnionego przez oskarżonych, sąd był zmuszony odczytywać nazwiska wszystkich – ponad 18 tysięcy – pokrzywdzonych przez Amber Gold. Zajęło to prawie pięć miesięcy.

Marcinowi P. postawiono cztery, zaś jego żonie – dziesięć zarzutów. Prokuratura wnioskowała o kary 25 lat więzienia dla oskarżonych. Oprócz kar więzienia, wobec obojga sąd wydał zakaz prowadzenia działalności na okres 10 lat. Wymierzono też kary grzywny: dla Marcina P. 159 tys. zł, a dla Katarzyny P. – 135 tys. zł. Oprócz tego oskarżeni będą musieli naprawić szkody wyrządzone pokrzywdzonym w związku z aferą.

Amber Gold miało inwestować w złoto i inne kruszce. Właściciele firmy mieli w ramach tzw. piramidy finansowej oszukać w sumie ponad 18 tys. klientów spółki, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł. Oskarżenie dotyczy także prowadzenia działalności parabankowej i prania brudnych pieniędzy.

Postulaty, którymi PiS zdobył wyborców

pis postulaty

13. i 14. emerytura – postulat, którym PiS zaskarbił sobie sympatię ludzi starszych. Są też inne obietnice, składane osobom w różnym wieku.

Przez cztery najbliższe lata każdy uprawniony emeryt i rencista zyskać może blisko z samych tylko dodatkowych świadczeń ok. 10 tys. zł. Na ten cel rząd będzie musiał przeznaczyć nawet 100 mld zł.

Już w przyszłym roku ma nastąpić wypłata “trzynastych” emerytur i rent. Każdy uprawniony senior zyska 1,2 tys. zł brutto. W 2021 r. emeryci i renciści uzyskają jeszcze jedno świadczenie, które będzie nieco wyższe. Minimalnie wyniesie 1,3 tys. zł. Łącznie kwota tych świadczeń wyniesie 3,8 tys. zł. Brutto. W kolejnych latach emerytury będą jeszcze wyższe – wyniosą 1,4 a potem 1,5 tys. Sumując wszystkie kwoty, seniorzy uzyskają niemal 10 tys. zł za cztery lata.

Warto przypomnieć, że “trzynastka” wypłacana ma być niemal każdemu emerytowi i renciście, jednak “czternastka” – wypłacana dopiero od 2021 r. – należeć się będzie tym, których świadczenie nie przekracza 120 proc. przeciętnej emerytury. PiS szacuje, że czternastki otrzyma ok. 90-95 proc. emerytów i rencistów.

Emerytury to nie jedyny postulat, którym PiS zaskarbił sobie głosy wyborców. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma w planach również podniesienie płacy minimalnej. Za rok ma ona wynieść 3 tys. zł, a w roku 2023 lub 2024 4 tys zł. brutto. Dla pracodawcy oznacza to koszt wynoszący 4,8 tys. zł na osobę.

Przewidziano też zmiany dla przedsiębiorców. Chodzi o wprowadzenie „małego ZUS-u”, co wielu komentatorów określa mianem “500 plus” dla przedsiębiorców. Właśnie tyle mieliby oszczędzić średnio spełniający odpowiednie kryteria.

Cisza wyborcza zacznie obowiązywać od północy. Co to oznacza?

cisza wyborcza

W niedzielę 13 października odbędą się wybory parlamentarne. Pamiętajmy, że cisza wyborcza będzie obowiązywać już w sobotę.

W trakcie ciszy wyborczej zakazana jest agitacja, czyli publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób. Nie wolno: zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Dotyczy to również internetu. Nie można także agitować w lokalach wyborczych. Zakazane jest eksponowanie symboli, znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna w wysokości od 50 zł do 5 tys. zł.

Oprócz tego, zakazane jest publikowanie wyników sondaży wyborczych. Za niedostosowanie się do zakazu, grozi grzywna od pięciuset tysięcy do nawet miliona złotych. Każde naruszenie ciszy wyborczej należy zgłaszać na policję.

Cisza będzie obowiązywać od północy z piątku na sobotę. Zakończy się w momencie zamknięcia lokali wyborczych.

Głosowanie w wyborach w innej miejscowości

głosowanie w innej miejscowości

Do wtorku można dopisywać się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Pospieszyć się powinni zatem ci, którzy chcą zagłosować, a przebywają poza miejscem stałego zamieszkania. Wybory już w najbliższą niedzielę.

Każdy wyborca, chcący oddać głoś poza miejscem stałego zamieszkania, powinien złożyć w urzędzie gminy, w której aktualnie przebywa, pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Do spisu wyborców można się także dopisać przez internet na stronie obywatel.gov.pl, ale wymagany jest do tego profil zaufany.

Oprócz tego należy pamiętać, że do piątku 11 października w urzędzie gminy, gdzie jest się ujętym w spisie wyborców, można pobierać zaświadczenie o prawie do głosowania. Takie zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Co oznacza wyrok TSUE ws. franka?

kredyt we frankach

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał korzystny dla frankowiczów wyrok w sprawie kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, co jednak nie oznacza automatycznego przewalutowania ani unieważnienia wszystkich “frankowych” umów kredytowych.

Orzeczenie mówi, że z umów kredytowych należy usunąć wszystkie niedozwolone zapisy (klauzule abuzywne dotyczące przeliczania walut) i nie można ich zastępować żadnymi innymi. Reszta umowy ma pozostać bez zmian. W efekcie, takie kredyty stałyby się złotowe, ale z bardzo niskim oprocentowaniem (LIBOR). Wobec tego, można wysunąć wniosek, że głównym rozwiązaniem spraw frankowiczów powinno być unieważnienie umowy. TSUE daje jednak kredytobiorcom prawo do utrzymania umowy bez klauzul niedozwolonych.

Jeśli dojdzie do unieważnienia umowy, klient będzie zobowiązany do zwrotu bankowi dokładnie takiej kwoty, jaką od niego pożyczył, uwzględniając wszystkie spłacone do tej pory raty. Ale wyrok nie oznacza, że wszystkie frankowe kredyty zostaną automatycznie przewalutowane, czy też unieważnione. Trzeba w tym celu udać się do sądu i wykazać, że umowa kredytowa zawiera niedozwolone klauzule. Taki proces może trwać latami.

Od jutra niższy PIT. Co to oznacza?

niższy pit

1 października wchodzi w życie nowelizacja ustawy obniżająca podatek PIT z 18 do 17%. Całe dochody z 2019 r. rozliczone jednak zostaną według stawki 17,75%.

Skala podatkowa w 2019 r. wyniesie 17,75%, ponieważ uwzględnia obniżkę stawki jedynie na trzy ostatnie miesiące bieżącego roku. Na obniżeniu stawki skorzystają wszystkie osoby (fizyczne), które uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej, a więc m.in.:

– ze stosunku pracy,
– z działalności wykonywanej osobiście, np. menedżerowie,
– z działalności gospodarczej, w tym w formie spółek osobowych,
– z emerytury i renty,
– z praw majątkowych.

Oprócz tego, od października obowiązywać będą wyższe koszty uzyskania przychodów. Podstawowe w okresie od października do grudnia 2019 r. wyniosą miesięcznie 250 zł, a dla dojeżdżających 300 zł. Dotyczy to nie tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, lecz również np. menedżerów, którzy uzyskują przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Ile wyniesie wynagrodzenie pracownika na L4?

wynagrodzenie na l4

Każdy, kto jest objęty ubezpieczeniem chorobowym, ma prawo do otrzymywania pieniędzy, w sytuacji niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Ile wynosi to wynagrodzenie?

Zgodnie z prawem, podstawa wynagrodzenia chorobowego pracownika nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71 procent, czyli składkom na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zatrudnionego. Suma summarum, najniższa podstawa wynosi 1 941,50 zł. Takie wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego dostarczonego pracodawcy w odpowiednim terminie.

Przysługuje ono za każdy okres niezdolności do pracy wskutek choroby (do 33 dni rocznie), nawet jeśli jest to jednodniowe zwolnienie lekarskie. Inaczej to wygląda w przypadku, gdy choroba była spowodowana alkoholem. Przysługuje ono przez pierwsze 33 dni niezdolności chorobowej lub przez 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia. Po tym okresie (kolejno od 34. lub 15. dnia choroby), pracownikowi będzie przysługiwał zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Jak pracodawca może sprawdzić, czy powodem choroby był alkohol? To proste – zwolnienie lekarskie oznaczone jest wtedy literą „C”.

Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego oraz gdy pracownik niezdolny do pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego oblicza się na podstawie przeciętnego miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym pracownik zachorował. Jeżeli niezdolność powstała przed upływem 12 miesięcy, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Natomiast, gdy pracownik zachorował przed przepracowaniem pełnego miesiąca kalendarzowego, podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby stanowi wynagrodzenie, które pracownik uzyskałby, gdyby przepracował cały miesiąc.

Większość chorych otrzyma wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80 procent normalnego wynagrodzenia, które ulegają jednak obniżeniu do 70 proc., gdy chory przebywa w szpitalu. Na 100 proc. świadczenia mogą liczyć tylko ofiary wypadku przy pracy, chore kobiety w ciąży i osoby oddające komórki bądź narządy.

Nowe stawki VAT od kwietnia – co drożej, co taniej?

stawki vat

Od kwietnia 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki VAT. Niektóre produkty zostaną obłożone wyższym podatkiem, niektóre – niższym.

Nowe stawki opierać się będą na nomenklaturze scalonej, co będzie mieć na celu zapobieżenie sytuacji, w której podobne do siebie towary obciążone będą innym podatkiem. Oprócz tego wprowadzona zostanie tzw. Wiążąca Informacja Stawkowa, dzięki której przedsiębiorcy zyskają większą pewność, co do stosowania konkretnych stawek VAT.

Dziennik Gazeta Prawna prezentuje przykładowe produkty, w przypadku których VAT ulegnie obniżeniu:

• zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna – z 8 proc. na 5 proc.

• owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy: pistacjowe, migdały, kokosowe – z 8 proc. na 5 proc.

• książki – niezależnie od nośnika – 5 proc.

• artykuły higieniczne takie jak pod podpaski czy tampony higieniczne – z 8 proc. na 5 proc.

• musztarda, przyprawa słodka papryka, niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, gałka muszkatołowa, tymianek – z 23 proc. na 8 proc.

• gazety, dzienniki i czasopisma drukowane oraz te w formie elektronicznej – 8 proc. VAT. Natomiast czasopisma regionalne i lokalne, które wydawane są w innych formach niż elektroniczna – 5 proc.

• pieczywo oraz ciastka niezależnie od ich rodzaju – 5 proc.

Podwyższeniu natomiast ulegną stawki na:

• owoce morza oraz przetwory z nich, a także kawior oraz namiastki kawioru oraz posiłki, w których występują niniejsze produkty – z 5 proc. na 23 proc.

• lód – używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych – z 8 proc na 23 proc.

• czasopisma specjalistyczne – z 5 proc na 8 proc.

• przyprawy nieprzetworzone takie jak kmin, szafran, kurkuma, gałka muszkatołowa – z 5 proc. na 8 proc.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Postrzeganie windykacji zmienia się na lepsze

windykacja

73% Polaków, którzy mieli dotychczas kontakt z firmą windykacyjną przyznają, że był on zdecydowanie dobry, dobry lub neutralny. To pokazuje, że w dzisiejszych podstawą profesjonalnej windykacji jest dialog i obustronne negocjacje.

Choć windykacja często jest postrzegana, zwłaszcza przez dłużników, w negatywnym świetle, to trzeba zwrócić uwagę na jej pozytywny wpływ dla finansów wielu przedsiębiorców i nie tylko. Bo jak inaczej zadbać o płynność finansową, niż poprzez motywowanie do płatności?

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych zapytała Polaków m.in. o ich dotychczasowe doświadczenia związane z windykacją i firmami, które reprezentują ten sektor gospodarki. Spośród 48,7 proc. respondentów, którzy mieli kontakt z firmą windykacyjną ponad 5 proc. oceniło go zdecydowanie dobrze, 21,5 proc. raczej dobrze, a 45,8 proc. neutralnie. To dowodzi, że dłużnicy, mimo wstydliwego faktu posiadania zadłużenia, coraz bardziej rozumieją mechanizmy rządzące współczesną gospodarką i konieczność terminowych płatności.

Więcej przeczytasz na: http://biznestuba.pl/featured/postrzeganie-windykacji-zmienia-sie-2/P

Śmierć w trakcie seksu w delegacji służbowej daje prawo do odszkodowania

śmierć seks delegacja

Atak serca w trakcie seksu podczas delegacji służbowej, prowadzący do śmierci, to wypadek w pracy, za który należy się odszkodowanie – orzekł francuski sąd.

Francuski inżynier ds. bezpieczeństwa, pracownik firmy budowlanej TSO, Xavier X. był żonaty, ale w delegacji służbowej pozwolił sobie na „skok w bok”. W czasie kopulacji mężczyzna zmarł na zawał. Ubezpieczyciel dowiódł, że śmierć była efektem wypadku w pracy i nakazał pracodawcy wypłatę odszkodowania rodzinie zmarłego.

Sąd w Paryżu uznał, że nie ma znaczenia, czy wypadek podczas podróży służbowej ma miejsce w pracy, czy w czasie przeznaczonym na odpoczynek, chyba że pracodawca udowodni, że pracownik “przerwał misję” z powodów osobistych. Oprócz tego, zgodnie z francuskim prawodawstwem pracownik w delegacji ma prawo do ochrony swoich praw socjalnych przez cały czas trwania podróży służbowej, także podczas wykonywania normalnych czynności życiowych. “Seks to taki sam akt życiowy jak wzięcie prysznica czy zjedzenie posiłku” – stwierdził sąd.

Czego nie może zająć komornik?

czego nie może zająć komornik

LISTA RZECZY, KTÓRYCH NIE MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK:

1. Poszczególnych wpływów na rachunek bankowy

Komornik nie zajmie:

– alimentów,
– świadczeń wypłacanych na rodzinę (np.: 500+), dodatków rodzinne, porodowych, dla sierot,
– zasiłków dla opiekunów,
– świadczeń uzyskiwanych w ramach pomocy społecznej,
– świadczeń wychowawczych i integracyjnych.

2. Poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład majątku rolniczego

Jeżeli rolnik prowadzi gospodarstwo rolne, to komornik nie może zająć z jego majątku:

• jednego konia z uprzężą, a w przypadku braku konia – jednego źrebięcia albo innego zwierzęcia pociągowego,
• jednej krowy lub w przypadku jej braku – jednej jałówki lub cieliczki,
• jednego tryka, maciory (lochy)
• 20 sztuk drobiu,
• podstawowych narzędzi i maszyn rolniczych,
• urządzeń niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego,
• zboża i innych płodów ziemi, które będą niezbędne do siewów i sadzenia w danym roku gospodarczym,
• zwierząt gospodarskich w ciąży,
• potomstwa zwierząt (źrebiąt i koźląt do piątego miesiąca życia, cieląt do czwartego miesiąca życia oraz prosiąt do drugiego miesiąca życia,
• zakontraktowanych zwierząt rzeźnych,
• paliwa i części zamiennych do ciągnika oraz samego ciągnika i maszyn z nim współpracujących,
• opału (żeby starczyło na 6 miesięcy),
• nawozów i środków ochrony roślin (żeby starczyło na rok gospodarczy),
• stada podstawowego zwierząt futerkowych oraz tych zwierząt, co do których jest zawarta umowa dotycząca dostawy skóry,
• stada kur niosek,
• zapasów paszy i ściółki dla posiadanych zwierząt.

3. Konkretnych rzeczy wskazanych w artykule 829 kodeksu postępowania cywilnego. Są to:

• przedmioty urządzenia domowego, które są niezbędne do życia dla dłużnika i domowników, w szczególności komornik nie może zająć: lodówki, pralki, odkurzacza, piekarnika/kuchenki mikrofalowej/płyty grzewczej, łóżek, stołu, krzeseł i źródeł oświetlenia w liczbie koniecznej dla mieszkańców gospodarstwa domowego (wyjątkiem jest posiadanie przedmiotu o istotnej funkcji, ale znacznie wyższej wartości niż przeciętnie, np.: bardzo drogiej zabytkowej lampy),
• pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny,
• ubranie konieczne do pełnienia służby albo wykonywania zawodu,
• zapasy żywności i opału, które są konieczne dla dłużnika i członków jego rodziny na czas jednego miesiąca;
• jedna krowa albo dwie kozy albo trzy owce konieczne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny oraz zapas paszy i ściółki wystarczający do najbliższych zbiorów,
• narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika i surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych, które podlegają zajęciu, jak wszystkie inne ruchomości),
• u dłużnika, który pobiera periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty,
• u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze, które są niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie,
• przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia oraz przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych, a także przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla osoby zadłużonej mają znaczną wartość użytkową,
• produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne,
• przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członka rodziny będącego na jego utrzymaniu.

Mąż ”rozpuszcza” pieniądze? Przejmij jego pensję!

pensja męża

W przypadku, gdy jeden z małżonków rozmyślnie wydaje pieniądze na rozrywkę, zaniedbując dom, drugi może przejąć jego pensję.

Gazeta Wyborcza opisała przypadek kobiety, która od pół roku otrzymuje wynagrodzenie męża na swoje konto bankowe. To pokłosie tego, że mąż wydawał pieniądze głównie na alkohol, na utrzymanie rodziny przeznaczając niewielką część wypłaty.

Powołując się na kodeks rodzinny i opiekuńczy, który zakłada, że “małżonkowie zobowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli”, można dokonać zmiany rachunku bankowego do wypłaty na drugiego z małżonków. W tym celu należy udowodnić, że małżonek “nie przyczynia się – w całości lub w stopniu niewystarczającym – do zaspokajania potrzeb rodziny”, a także że między małżonkami występuje “wspólne pożycie”.

Nowa ustawa śmieciowa. Segregujesz śmieci, zapłacisz mniej

ustawa śmieciowa

Dziś weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej. Od tej pory zróżnicowane będą stawki opłat za odpady posegregowane i niesegregowane.

Ci, którzy segregują śmieci, zapłacą za ich zagospodarowanie co najmniej dwa razy mniej niż ci, którzy tego nie robią. Osoby niesegregujące śmieci będą zobowiązane uiścić opłatę zgodnie z „widełkami” – nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej. Ministerstwo Środowiska wskazywało wcześniej, że zwiększona stawka może dotyczyć ponad sześciu milionów Polaków.

Opłaty będą niższe dla tych, którzy mają przydomowe kompostowniki, czyli zagospodarowują sami część produkowanych przez siebie odpadów. Takie przypadki będą jednak podlegać kontroli samorządów. Jeżeli okaże się, że mimo deklaracji nie kompostują odpadów, stracą upust w opłacie śmieciowej.