Sądowy nakaz zapłaty – czym jest, jak się odwołać?

nakaz zapłaty

Otrzymałeś sądowy nakaz zapłaty? To znaczy, że sąd uznał, iż roszczenie wierzyciela może być zasadne. Ale nie oznacza, że od razu trzeba spłacić dług.

Na podstawie pozwu i załączonych dokumentów sąd może wydać nakaz zapłaty i doręczyć go dłużnikowi wraz z pozwem i pouczeniem o trybie odwołania się od niego. Takiego nakazu zapłaty nie należy jednak utożsamiać ze zwykłym postępowaniem sądowym. Mało tego, wydanie nakazu zapłaty nie oznacza, że w procesie sądowym powód wygra z pozwanym. Na etapie samego nakazu nie musi zostać wyznaczony termin rozprawy. Dopiero kiedy dłużnik prawidłowo wniesie sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty, sąd wyznaczy, kiedy odbędzie się rozprawa. W dalszej kolejności, po wysłuchaniu obu stron, sąd stwierdzi, czy roszczenia są zasadne i wyda wyrok, w którym albo zasądzi dług w całości bądź w części, albo powództwo oddali.

W przypadku, kiedy nakaz zapłaty nie został nam skutecznie doręczony, o jego wydaniu  dowiemy się dopiero w związku z wszczęciem przez komornika egzekucji. Wówczas obowiązuje termin siedmiu dni od daty dowiedzenia się o wszczętej egzekucji i wydanym nakazie zapłaty na wniesienie do sądu sprzeciwu/zarzutów wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia albo zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności.

Nakazy zapłaty z reguły wydawane są przez sądy względnie szybko. Opieszałość pozwanego i jego bezczynność sprawiają, że nakaz szybko uprawomocnia się.

Skutki wydania nakazu zapłaty różnią się jednak w zależności od tego, czy to nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, czy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Więcej aktualności znajdziesz TUTAJ.

Egzekucja komornicza – jak przebiega?