Na czym polega windykacja należności?

windykacja należności

Windykacja należności polega na dochodzeniu roszczeń, czyli dążeniu do odzyskania należności, które są w posiadaniu osoby nieuprawnionej.

Długi istnieją długo jak świat. Nierzadko znajdujemy się w sytuacji, w której ktoś nie wywiązuje się z terminu zapłaty bądź naraża nas na szkodę. Wówczas stajemy się Wierzycielami – czyli osobami, którym przysługuje roszczenie windykacyjne. Jeśli nie następuje dobrowolne uregulowanie zadłużenia, możemy przystąpić do windykacji polubownej A jeśli ta również nie przyniesie efektu – pozostaje nam skierowanie pozwu o zapłatę. Przeprowadzenie pełnego i skutecznego procesu windykacyjnego wymaga nie tylko znajomości stanu faktycznego, ale także procedury sądowej i zastosowania skutecznych metod windykacyjnych. Prowadzenie skutecznej windykacji należności wymaga nie tylko znajomości stanu faktycznego, ale też specjalistycznej wiedzy dotyczącej procedury sądowej oraz zastosowania skutecznych instrumentów windykacyjnych.

Windykacja należności. Windykacja polubowna i sądowa

W przypadku windykacji polubownej niejednokrotnie sprawdza się monitoring telefoniczny prowadzony przez profesjonalnego pełnomocnika. Nie ukrywajmy, że dłużnicy często zwyczajnie zapominają o swoich zobowiązaniach. Inni jednak celowo, z różnych powodów, unikają płatności. Kluczem do odzyskania może się wówczas okazać postępowanie sądowe – niech to sąd orzeknie, czy dłużnik musi uregulować zobowiązanie i w jakiej wysokości. Przy tym należy pamiętać, że etap sądowy może oznaczać konieczność poniesienia dodatkowych kosztów sądowych przez dłużnika.

Windykacja to dochodzenie swojego prawa własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Właściciel ma wyłączne prawo do posiadania, korzystania i rozporządzania rzeczą. Naruszenie owych uprawnień daje właścicielowi prawo do dochodzenia swoich roszczeń.

Windykacja należności. Słownik pojęć windykacyjnych

– windykacja polubowna – np. telefoniczna, listowna, e-mail, sms etc.,
– windykacja terenowa – wizyta bezpośrednia pod adresem dłużnika,
– windykacja sądowa – postępowanie sądowe, którego celem jest uzyskanie sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, któremu nadana jest klauzula wykonalności. Prawomocny wyrok opatrzony klauzulą jest podstawą do skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej.
– windykacja komornicza – skierowanie sprawy do komornika właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania dłużnika; do komornika przekazuje się odpowiedni komplet dokumentów sądowych, na podstawie których komornik egzekwuje należność np. z wynagrodzenia dłużnika.
– windykacja miękka – proces, w którym windykatorzy są bardziej wyrozumiali i ulegli wobec dłużników. Miękka windykacja to także metoda stosowana przez biura informacji gospodarczej. Wysyłają one wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji o zobowiązaniu dłużnika do biur informacji gospodarczej
– windykacja twarda – oznacza ostrzejsze postępowanie sankcje windykacyjne, jak skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, egzekucyjnego i karnego. Może to oznaczać także dodawanie wpisów do rejestrów gospodarczych, wywiady detektywistyczne i gospodarcze, agresywne wizyty windykatorów terenowych u dłużnika.

Windykacja Warszawa

Nasza kancelaria ma duże doświadczenie w windykacji należności. To nasza specjalizacja.

Zapraszamy do współpracy!

Więcej artykułów dot. windykacji >>>