Jaki rodzaj spółki wybrać?

spółka

Przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej ważną kwestią jest wybór rodzaju spółki, jaką chcemy zawrzeć. Wyjaśniamy, na czym polegają różnice pomiędzy poszczególnymi typami spółek.

Najczęściej zakładaną jest jest spółka cywilna. Podstawowym warunkiem jej powstania jest zarejestrowanie się samych wspólników (dwóch lub więcej) jako przedsiębiorców i wówczas mogą oni założyć spółkę cywilną. Warto od razu zaznaczyć, że spółka cywilna nie podlega rejestracji, zamiast niej rejestrują się wspólnicy (w urzędzie miasta lub gminy). Pozostałe spółki osobowe podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Drugą „najprostszą” formą jest spółka jawna. Taka spółka może być samodzielnym właścicielem majątku, tj. lokalu, maszyny czy ziemi potrzebnej do prowadzenia działalności. Ze spółką cywilną łączy ją to, że wspólnicy odpowiadają za skutki działalności spółki całym swoim osobistym majątkiem obecnym i przyszłym.

W przypadku, gdy przedstawiciele różnych zawodów chcą wspólnie prowadzić działalność, mogą to zrobić w formie spółki partnerskiej. Jej zaletą jest to, że każdy ze wspólników ponosi odpowiedzialność za swoje działania.

Spółka komandytowa będzie najlepsza wówczas, gdy jedni wspólnicy prowadzą działalność, a drudzy jedynie wnoszą kapitał. Dla tych ostatnich jest to bezpieczna spółka, bo ich odpowiedzialność ogranicza się do wysokości wniesionego lub zadeklarowanego kapitału, a swoim majątkiem osobistym nie odpowiadają.

Spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna) z kolei chroni wszystkich wspólników przed odpowiedzialnością osobistą. Za wszelkie zobowiązania takie spółki odpowiedzialność ponosi sama spółka i tylko wobec niej można dochodzić swoich roszczeń. Wspólnicy ryzykują wkładem, który wnieśli do spółki.

Auto w firmie – nadchodzą poważne zmiany