Windykacja terenowa – podstawowy element skutecznej windykacji

windykacja terenowa

Windykacja terenowa to kluczowy etap procesu odzyskiwania należności zarówno z punktu widzenia wierzyciela, jak i dłużnika. Poprzez bezpośrednią wizytę inspektora, dłużnik otrzymuje szansę na szybkie i polubowne zakończenie sprawy, a wierzyciel może szybko odzyskać należne mu środki.

Zwykle wizytę terenową kancelaria przeprowadza w ciągu jednego-dwóch tygodni od momentu przyjęcia zlecenia. Windykator terenowy musi odpowiednio przygotować się do spotkania z dłużnikiem, tj. zebrać możliwie najwięcej informacji nt. jego działalności czy zamożności. Ułatwi to skuteczną negocjację i w efekcie dokonanie pozytywnych ustaleń co do odzyskania należności lub też bezpośrednią wpłatę przez dłużnika na KP.

Cel wizyty to przede wszystkim dodatkowa motywacja dłużnika do spłaty poprzez wywarcie na niego silnego wpływu emocjonalnego. Taka osoba inaczej reaguje na wezwania listowne czy kontakt telefoniczny, a inaczej stojąc twarzą w twarz z pełnomocnikiem wierzyciela. Dzięki temu dłużnik może chętniej i szybciej podjąć decyzję o spłacie pieniędzy. Może go skłonić ku temu chociażby potencjalny wstyd przed sąsiadami przy okazji kolejnych wizyt.

W czasie wizyty inspektor powinien uświadomić dłużnika o możliwych konsekwencjach braku płatności. Może przedstawić ewentualne koszty sądowe czy egzekucyjne, które będzie musiał ponieść dłużnik w przypadku, gdy konieczne będą kolejne działania. Oprócz tego może opisać, z czym wiążą się potencjalne czynności egzekucyjne dokonywane przez komornika. Chcąc tego uniknąć, dłużnik może szybciej podjąć decyzję o spłacie.

Zapytaj nas o możliwość windykacji terenowej na Twoich sprawach.